SHS ČMS

Vstup pro registrované:
Aktuality

Program EU Culture

V letošním roce 2013 končí Program EU Culture a zároveň je zahajován nový program Evropské unie pro kulturu a média, Program Kreativní Evropa, Creative Europe na roky 2014-2020. Program je opět určen i pro subjekty kulturního dědictví v celé jeho šíři a umožní získat finanční podporu pro Vaše projekty se zahraničními partnery v krátkodobých i víceletých projektech. Program i nadále zahrnuje každoroční udílení Ceny Europa Nostra a nově také udílení

OKAMŽIKY PROMĚNY - čtvrtek 7. listopadu 2013

Mezinárodní odborná konference OKAMŽIKY PROMĚNY - čtvrtek 7. listopadu 2013 - studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové - pozvánka v příloze + přihláška na konferenci je dostupná do 31. 10. 2013 na adrese: http://mmhk.cz/konference  

Setkání míst s památkami UNESCO - 15.10.2013

Setkání míst s památkami UNESCO - 15.10.2013 - pořádá Klub UNESCO Kroměříž spolu s Muzeem Kroměřížska, NPÚ ÚOP Kroměříž a městem Kroměříž. Nad konferencí, která je připomenutím 15 let od zápisu kroměřížských památek a obce Holašovic na Seznam UNESCO, záštitu převzali m.j. starostka města Kroměříže, generální ředitelka ÚP NPÚ a hejtman Zlínského kraje. - pozvánka v příloze a na www.unesco-kromeriz.cz   

III. ročník mezinárodní konference Quo Vadis

Národní památkový ústav zve zájemce z řad odborné i široké veřejnosti na III. ročník mezinárodní konference Quo Vadis , která proběhne ve dnech 9.- 11.10. 2013 v budově Národního muzea – Českého muzea hudby v Praze a v historických interiérech státního zámku Konopiště a Arcibiskupství pražského. - hlavní téma letošního ročníku: Význam restaurování historických interiérů v souvislosti s kvalitou prezentace veřejnosti zpřístupněných památek. - více o konferenci naleznete v příloze a také na

Architecture Week Praha

Zveme na akci Architecture Week Praha 2013 – 23.9. – 20.10.2013 - spoluorganizátorem letošního ročníku, který má téma architektonické dědictví & současná architektura, je také svazek obcí České dědictví UNESCO - mezinárodní festival architektury a urbanismu - informace v příloze a na www.architectureweek.cz    

Veletrh Památky 2013

Další - druhý - ročník veletrhu PAMÁTKY 2013 se uskuteční ve dnech 3. až 5.října 2013 v Průmyslovém paláci holešovického Výstaviště. Naše Sdružení se na přípravě veletrhu aktivně podíllí. Navazujeme na velmi úspěšný loňský první ročník veletrhu, který reaguje na současnou aktuální potřebu specializovaných, úzce zaměřených odborných veletrhů typu B2B. Jednoznačně tematicky zaměřené veletrhy jsou pro vystavující firmy výhodnější, protože oslovují jasný a přehledný segment obdobně zaměřených návštěvníků. Téma regenerace historického

OKAMŽIKY PROMĚNY

Zveme Vás jménem města Hradce Králové na mezinárodní odbornou konferenci Okamžiky proměny, která se uskuteční v Hradci Králové ve dnech 7. – 8. listopadu 2013. Konference bude věnována genezi urbanistické koncepce a moderní architektury předválečného a meziválečného Hradce Králové v kontextu domácí i zahraniční tvorby první poloviny 20. století. Nabízíme příležitost „projít“ si s předními odborníky hvězdnou éru rodícího se Salonu republiky a porovnat jeho urbanistický vývoj s dalšími městy jako je

POSLEDNÍ AKCE PROJEKTU ARC

Ars Regio Civitas – Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii si Vás dovolují pozvat na následující akce: Sobota 5. října 2013 od 9.00 do 14.00 Fakulta restaurování v Litomyšli. Praktický workshop Jak pečovat o historickou stavbu – roubené konstrukce Workshop povedou Mgr. art. Luboš Machačko, Ing. arch. Tomáš Filouš, Pavel Nešťák Cílem workshopu je seznámit účastníky se základní problematikou péče o roubené stavby, s příčinami poškození dřevěných konstrukcí, možnostmi jejich sanace či

Klášterecké hudební prameny 2013 - letní hudební festival

Klášterecké hudební prameny 2013 - letní hudební festival a mezinárodní houslové kurzy 5.7. 2013 – nádvoří zámku – 19.30 – vstupné 350Kč Slavnostní zahajovací koncert Vivaldianno MMXIII Nový koncertní projekt Michala Dvořáka a Jaroslava Svěceného, který vyšel i na CD, představuje interprety různých žánrů z několika zemí. Projekt, který již získal multiplatinovou desku, vyšel nedávno také na DVD. 6.7. 2013 – nádvoří zámku – 19.30 - vstupné 250Kč Letní karneval tónů a vášně Barbora

Letní čtenářská soutěž portálu PROPAMÁTKY

Institut pro památky a kulturu, o.p.s., vyhlašuje Letní čtenářskou soutěž, v rámci které mohou majitelé památek získat ceny v hodnotě přes 100 tisíc korun. Tisková zpráva Institutu pro památky a kulturu, o.p.s. 1. července 2013 Institut pro památky a kulturu, o.p.s., vyhlašuje spolu s odbornými partnery portálu ROPAMÁTKY soutěž, v rámci které mohou lidé získat výrobky a služby v oblasti péče o památky v celkové hodnotě více než 100 tisíc korun. „Letní čtenářskou soutěž

strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10