SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Atributy Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je zájmové sdružení právnických osob, založené podle § 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění. Jeho účelem a cílem, jako zájmové, dobrovolné, nestranické a nevládní organizace, je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska bylo registrováno Obvodním úřadem v Praze 1 podle zákona č. 509/91 Sb. a 102/92 Sb. jako právnická osoba dne 15. dubna 1992 pod registračním číslem 1/92 registru sdružení.

Logo Sdružení

Český gotický lev z náhrobku krále Přemysla Otakara II. z katedrály sv. Víta v Praze nesoucí gotický štít s nejstarším známým znakem Prahy - Starého Města (ozubená hradební zeď se třemi věžemi) z hradu Laufu u Norimberka z doby Karla IV. Bylo schváleno 8. schůzí výboru Sdružení 12. února 1992.

Prapor

O pět let později vznikl prapor Sdružení. Je barevný - na tmavomodrém podkladu bílý lev se zlatou zbrojí vč. jazyka; gotický štít červený, ozubená hradební zeď se třemi věžemi bílá; název Sdružení situován jako bílý opis lva.

Stolní vlajka

Vznikla jako zmenšenina praporu současně s ním. 

Znělka

Je autorským dílem mistra viol Petra Přibyla. Tříminutová skladba vrcholící slavnostní fanfárou vyjadřuje vztah Sdružení ke kulturnímu dědictví a jeho poslání. Byla schválena výborem Sdružení 20. března 1998.

« předchozí stránka