SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Cestovní ruch a historická sídla

15. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Přednáškový program:

15. konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Cestovní ruch a historická sídla, Znojmo 20. – 22. října 2005

Čtvrtek 20. října 2005

10.0 zahájení konference

10.30 – 11.00 Doc. PhDr. Josef Štulc ( hlavní konzervátor, Národní památkový ústav,
ústřední pracoviště Praha )
Památková péče a turistický ruch – možnosti a meze spolupráce obou
oborů

11.00 – 11.30 Ing. arch. Tomáš Drdácký ( řešitel evropského projektu PICTURE,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR )
Vliv cestovního ruchu na historická města a památkové objekty

11.30 – 12.00 Doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. ( prorektor Vysoké školy polytechnické,
Jihlava )
Význam kulturního cestovního ruchu pro Českou republiku

12.00 – 12.30 Dr. Marek Krejčí ( Ministerstvo kultury ČR )
Kulturní dědictví a postmoderní turistika
14.00 – 14.30 Ing. Pavel Vajčner ( předseda představenstva a generální ředitel
ZNOVÍN ZNOJMO, a.s.)
Turistický program Znovínu v Louckém klášteře a okolí Znojma

14.30 – 15.00 PhDr. Kateřina Dvořáková ( historik )
Zajímavosti z výzkumu maleb v rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě

15.00 – 15.30 MUDr. Aleš Novotný ( lékař a psycholog )
Znojemská malba z hlediska teorie komunikace neboli pomoc psychologie
památkové péči

15.30 – 16.00 Ing. arch. Dana Novotná ( Národní památkový ústav, územní odborné
pracoviště v Brně )
Historické město jako předmět prezentace

16.00 – 16.30 Ing. Renata Šímová ( Ministerstvo pro místní rozvoj ČR )
Rozvojové programy v cestovním ruchu se zaměřením na historická sídla

16.30 – 17.00 Mgr. Aleš Mik ( kancelář starosty, Český Krumlov )
Cestovní ruch a sledování návštěvnosti v českém Krumlově


Pátek 21. října 2005


9.00 – 9.30 Ing. Petr Kratochvíl ( ředitel odboru regionálního České centrály
cestovního ruchu – Czech Tourism )
Historická sídla – nezbytný prvek turistických produktů

9.30 – 10.00 Miroslava Janíčková ( zástupce kastelána, Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Brně, pracoviště Státní zámek Vranov nad
Dyjí )
Státní zámek Vranov na Dyjí – zamyšlení nad prezentací památkového
objektu

10.00 – 10.30 Ing. Svatopluk Zídek ( prezident Českého svazu stavebních inženýrů,
Kolegium pro technické památky ČSSI a ČKAIT)
Turistika a technické památky – možné téma 4. Bienále technických
památek 2007

10.30 - 11.00 Michal Veber ( tajemník Asociace českých cestovních kanceláří a
agentur a kanceláří - AČCKA )
AČCKA jako platforma aktivit v cestovním ruchu


11.00 – 11.30 Zbyšek Sedláček ( člen prezidia AČCKA, majitel incomingové
agentury HCZ
Balíčky jako nezbytnost rozvoje cestovního ruchu


11.30 – 12.00 Štěpán Boháč ( Oživení – Bohemian Greenways, občanské sdružení )
Cyklotrasy a rozvoj měkké turistiky v mikroregionu Čertovo břemeno

12.00 – 12.30 Ing. Martina Pásková, Ph.D. (vedoucí samostatného oddělení ekologie
urbanizovaných prostorů a cestovního ruchu, Ministerstvo životního
prostředí )
Přístup ministerstva životního prostředí k udržitelnému cestovnímu ruchu

Doprovodný program:

čtvrtek 20. října 9.00-10.00 Prezence účastníků - Loucký klášte
  10.00 Zahájení konference - Velký štukový sál, Loucký klášter
  10.30-12.30 Odborný program
  12.30 Oběd - Malý štukový sál, možnost ubytování v hotelu Dukla
  14.00-17.00 Odborný program
  17.00-18.00 Možnost ubytování v hotelu Dukla
  18.00 Společný odjezd autobusem od hotelu Dukla na vernisáž výstavy
  18.15 Vernisáž výstavy "Znojemské měšťanské domy" - Dům umění, Masarykovo náměstí
  19.00 Společenský večer - Velký štukový sál, Loucký klášter
     
pátek 21. října 9.00-12.30 Odborný program
  13.00 Oběd - Malý štukový sál - Loucký klášter
  14.00-17.00 Prohlídka města
  19.00 Divadelní představení - Městské divadlo, Nám. republiky, Znojmo
     
sobota 22. října   Prohlídka okolí Znojma, zámek Vranov nad Dyjí
  9.15 Odjezd od hotelu Dukla, prohlídka Státního zámku Vranov nad Dyjí, Vranovská přehrada
  cca 11.30 Odjezd do Znojma
  cca 12.00 Návrat do Znojma k hotelu Dukla
« předchozí stránka