SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Činnost Sdružení

Činnost Sdružení ve všech aspektech směřuje k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování a trvale udržitelné využívání kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel. K dosažení těchto cílů, a tím i naplnění účelu existence Sdružení zejména:

  • popularizuje, zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví - především historických sídel,
  • pořádá veřejnosti přístupné kulturní, společenské a propagační akce (přednášky, výstavy, odborné semináře, konference apod.),
  • uplatňuje specifické problémy historických sídel při úpravě právních norem
    a navrhování nových právních norem, které ovlivňují ekonomické a právní postavení obcí i jejich hospodaření,
  • spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli Sdružení, které působí v ČR i v zahraničí

a v neposlední řadě:

  • vydává tiskoviny i Internetové stránky propagující kulturní dědictví, zejména historických sídel, ale i jejich problémy a specifika,
  • popularizuje a zveřejňuje účel Sdružení a jeho činnosti, jakož i činnosti svých členů.
« předchozí stránka