SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Další významné činnosti Sdružení

Spolupráce:

a) Parlament ČR (Podvýbor pro kulturní dědictví Výboru petičního, pro lidská práva, vědu, vzdělání a kulturu Senátu Parlamentu ČR; Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Rozpočtový výbor a Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR).
b) Ministerstva (MK ČR - SHS ČMS je zastoupeno ve Vědecké radě pro státní památkovou péči, Komisi pro program záchrany architektonického dědictví, Ústřední komisi pro Program regenerace MPR a MPZ, Národním výboru Kampaně Evropa - společné dědictví, MMR ČR - SHS ČMS je zastoupeno v Poradním sboru ministra pro místní rozvoj pro cestovní ruch, MŽP ČR).
c) Odborné instituce (Státní ústav památkové péče, Národní muzeum, Česká centrála cestovního ruchu - SHS ČMS je zastoupeno v grantové komisi, Vysoká škola ekonomická v Praze).
d) Obdobné domácí zájmové organizace (například Folklorní sdružení ČR, Společnost přátel starožitností, Nezávislá památková unie). e) Média (zejména Moderní obec, Veřejná správa). Pravidelné pořádání tiskových konferencí.

Cestovní ruch:

Od roku 1997 se Sdružení cílevědomě věnuje problematice využití národního dědictví pro cestovní ruch. Tato aktivita se promítá takřka ve všech oblastech působení Sdružení (EHD, konference atd.).

Podpora poznávacích a badatelských aktivit mladé generace:

a) Soutěž Mladý badatel v oboru historie.
b) Trvalá spolupráce s Katedrou cestovního ruchu VŠE v Praze v oblasti využití národního dědictví pro CR.

Publikační a propagační činnost:

a) Katalog ke Dnům evropského dědictví, plakáty EHD.
b) INFORMATORIUM (informační tiskovina určená zejména pro členskou základnu).
c) Sborníky přednášek z jednotlivých konferencí, obdobné tiskoviny, výroční zprávy.
d) Vlastní propagační tiskoviny.
e) Účast na veletrzích (Renova, Holiday World, Habitat).
f) Odborné články a statě v odborných periodikách.

Tvorba databází:

Sekretariát Sdružení buduje na základě usnesení orgánů Sdružení databáze, které jsou využívány při plnění role "informačního centra" Sdružení.

« předchozí stránka