SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví jsou významnou celokontinentální kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, která se koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k jejímž myšlenkám se dnes hlásí 47 zemí Evropské kulturní konvence.

K nejdůležitějším cílům této akce patří: zlepšovat informovanost o jiných kulturách, chránit kulturní dědictví v nejširším slova smyslu a uznávat všechny kultury bez ohledu na jejich rozšíření. Dny evropského dědictví mají přivést Evropany blíže k jejich kulturnímu dědictví a napomoci tak k objasnění vlastní identity.

Česká republika se do akce zapojuje od roku 1991. Dny evropského dědictví se v ČR pravidelně konají druhý zářijový víkend. V těchto dnech se otevírají široké veřejnosti zajímavé památkové objekty včetně těch, které jsou jinak běžně nepřístupné (radnice, soudy, školy, obytné domy apod.). Prohlídka mnoha objektů je obohacena speciálními kulturními a společenskými programy (koncerty, výstavy, zvláštní prohlídkové trasy atp.), v mnoha místech se konají akce celoměstského charakteru.

Hlavním propagačním a informačním materiálem EHD je celostátní každoročně vydávaný katalog EHD v Internetové a tištěné podobě. Internetový katalog existující v české i anglické verzi umožňuje fulltextové vyhledávání a nabízí větší množství informací než jeho tištěná česko-anglická mutace. Katalog EHD slouží jako praktický průvodce po této akci v naší zemi a je určený pro domácí i zahraniční návštěvníky.

Národním garantem Dnů evropského dědictví v České republice je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Více informací naleznete v oddíle EHD.
 

Archiv:

Dny evropského dědictví 2007

Dny evropského dědictví 2008

Dny evropského dědictví 2009

Dny evropského dědictví 2010

Dny evropského dědictví 2011

« předchozí stránka