SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Dny evropského dědictví / European Heritage Days (EHD)

POZOR: Sdružení má již v provozu nové webové stránky www.historickasidla.cz ,

tam se budou i registrovat a přihlašovat památky a akce k EHD 2014.

 ON line katalog EHD 2014 již naleznete na nových webových stránkách: http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi

Zde pouze staré ročníky (do roku 2013)

Online Catalogue

Dny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.Dny evropského dědictví ( EHD - European Heritage Days )  jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

Novinkou v roce 2012 byla spolupráce s firmou Seznam.cz, která připravila mobilní aplikaci umožňující plánovat návštěvu a prohlížet památky přihlášené k EHD 2012 účastníkům akce přímo ve svých mobilech. Připravujeme i rok 2013.

 http://www.smobil.cz/cz/mobilni-mapy/#stahnout , ke stažení:   http://www.smobil.cz/cz/mobilni-mapy/

Historie - ročník 2013

Seznamy dle krajů
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj

 

Jak použít naši e-mapu

Členy Sdružení jsou města, městské části a obce, prokliknutím v naší e - mapě na příslušný kraj, se Vám otevře zvětšená mapa kraje a poté již můžete myší najet na jednotlivá města. Všechna města mají vytvořenou tzv. kartu města, kde naleznete základní informace o městě, jeho historii, památkách či osobnostech.

Vyberte prosím kraj (vlevo na mapce)