SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Cíle akce

  • zlepšit informovanost o jiných kulturách,
  • uznávat všechny kultury, bez ohledu na jejich rozšíření a prosazovat multikulturní přístup,
  • nahlížet na kulturní dědictví jako na devizu, kterou lze využít v boji proti netoleranci a nesnášenlivosti,
  • podporovat otevřený a svobodný pohled na kulturu, což má vliv nejen na rozvoj ekonomický, ale též na udržitelný rozvoj lidské společnosti,
  • přivést Evropany blíže k jejich kulturnímu dědictví,
  • chránit kulturní památky, které jsou neustále ohroženy (zvýšení prestiže soukromých a veřejných institucí zajišťujících ochranu památek vede k většímu uznání jejich práce),
  • podporovat otevřenější postoj vůči ostatním (potírání xenofobie a rasismu, hledání vlastní identity, upevňování kolektivní paměti),
  • v zájmu budoucnosti znovu posoudit a objasnit politické, sociální a ekonomické souvislosti kulturních hodnot minulosti.
« předchozí stránka