SHS ČMS

Vstup pro registrované:

EHD v ČR

Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromýcha veřejných budov (radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně.

V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti a je v nich vybíráno vstupné, bývá v tyto dny nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). Desítky měst a obcí připravují komponované programy pro své občany i turisty. V rámci EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na zpřístupnění movitého kulturního dědictví.

V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Dny evropského dědictví v České republice mají podporu vrcholných vládních činitelů a orgánů. Ta dává Dnům evropského dědictví v České republice patřičný význam a rozměr a vůči světu jasně signalizuje vztah nejvyšších autorit státu k našemu zděděnému kulturnímu odkazu. Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR.

 

Rok Evropské zahájení Národní zahájení EHD v ČR
1991    
1992 11. - 13. září Praha-Tábor-Telč- Trnava, ČSFR  
1993 11. - 12. září Antverpy, Belgie  
1994 10. - 11. září Lisabon, Portugalsko 16. - 17. září Znojmo *
1995 8. září Paříž, Francie 9. září Třeboň
1996 13. - 14. září Copenhagen, Dánsko 7. září Kutná Hora
1997 nekonalo se 6. září Nový Jičín
1998 5. září Stockholm, Švédsko 5. září Kroměříž
1999 4. září Glasgow, Skotsko 4. září Jihlava
2000 2. září Bern, Švýcarsko 1.a 2. září Litomyšl
2001 7. - 8. září,  Riga, Lotyšsko 1. září Olomouc
2002 30.8. - 1.9, . Essen, Bonn, Německo 6. září Praha
2003 6. září, Glendalough, Doublin, Irsko 5. a 6. září Prachatice
2004 3. a 4. září,  Barcelona, Španělsko 10. a 11. září Tábor
2005 2. a  3. září, Praha, Česká republika 3. září Chrudim
2006 21. a 22. září, Petrohrad, Ruská federace 9. září Jičín
2007 21. - 23. září 2007 Bělehrad (Srbsko) 8. a 9. září 2007,  Uherské Hradiště
2008  nekonalo se 13. září 2008, České Budějovice
2009  nekonalo se 12. září 2009, Šternberk
2010  nekonalo se  11. září 2010, Příbor
2011  nekonalo se  10. září 2011, Žatec 
2012  nekonalo se  8. září 2012, Kutná Hora

* historicky první Národní zahájení EHD v ČR
Pozn.: V letech 1999 - 2000 proběhly EHD v ČR jako součást celoevropské akce Rady Evropy, Kampaně Evropa - společné dědictví.

   

« předchozí stránka