SHS ČMS

Vstup pro registrované:

EHD v ČR

Od roku 1991 se EHD pravidelně konají i v České republice, vždy okolo poloviny měsíce září. Od roku 1998 je jejich národním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci
s jedním z členských měst pořádá jejich národní zahájení. Partnery národního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Místem, které naplňuje v ČR roli Národního koordinačního sekretariátu Národního garanta EHD je sekretariát Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ( Opletalova 29, 110 00 Praha 1, telefon/fax/záznamník 224 213 166, E-mail: info@shscms.cz ).

Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR - více informací: http://www.mkcr.cz.

Souborné informace: http://www.ehd.cz.

 

« předchozí stránka