SHS ČMS

Vstup pro registrované:

EHD v Evropě

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, mezi jejichž hlavní cíle můžeme zařadit: zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách, ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. EHD jsou od svého začátku hnací silou v prosazování vědomí evropské identity, a to nejen z hlediska kulturního, ale i sociálního, politického a ekonomického.

Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. Na 2. evropské konferenci ministrů odpovědných za architektonické dědictví, která se konala v roce 1985 ve Španělsku, francouzský ministr kultury navrhl, aby Rada Evropy dala této iniciativě záštitu s mezinárodní působností. Některé evropské země jako Nizozemí, Lucembursko, Malta, Belgie, Velká Británie (Skotsko) a Švédsko brzy poté zorganizovaly podobné akce jako Francie.

Po této konferenci začala Rada Evropy uvažovat o založení seskupení všech těchto různorodých iniciativ, aby tím přispěla k jejich soudržnosti a posílila mezinárodní dimenzi. Od roku 1991, kdy byly EHD poprvé představeny evropské veřejnosti, roste jejich význam nejen z hlediska počtu účastnících se zemí , ale i z hlediska počtu návštěvníků.
Na Internetové adrese Rady Evropy: http://www.ehd.coe.int nebo na stránkách evropského sekretariátu EHD: http://www.cnc.pt
naleznete podrobnější informace a mnoho zajímavých odkazů např. o konání Evropského zahájení EHD, o národních tématech a konání EHD v jednotlivých zemích, o historii EHD, virtuální výstavy, apod.       

« předchozí stránka