SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Hlavní cíle EHD

Mezi hlavní cíle EHD můžeme zařadit:

  • zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách
  • ochranu kulturního dědictví v nejširším slova smyslu
  • respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření
« předchozí stránka