SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Mezinárodní rozměr EHD

EHD se konají od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy. K jejich myšlenkám se dnes hlásí 48 zemí Evropské kulturní konvence. Dne 19. prosince 2004 uplynulo 50 let od jejího podepsání.

Evropská kulturní úmluva (The European Cultural Convention) vytváří základy pro mezivládní spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, památek a kulturního dědictví, sportu a mládeže. "Každá smluvní strana bude považovat předměty evropské kulturní hodnoty nacházející se pod její kontrolou za součást společného evropského kulturního dědictví, podnikne odpovídající opatření k jejich ochraně a zajistí k nim přiměřený přístup." (Článek 5)

Jednou z velmi výrazných charakteristik EHD je jejich mezinárodní rozměr. Je dán nejen tím, že každý rok probíhá oficiální celoevropské zahájení EHD v jiné zemi. Jeho těžiště spočívá především v partnerských kontaktech evropských měst. EHD jsou ideální příležitostí pro prohloubení vzájemného poznání, pro posílení kulturní výměny i pro oficiální setkání reprezentací partnerských měst i sídel. Možností, jak dát tomuto parametru EHD konkrétní obsah, je celá řada. Evropská unie naprosto jednoznačně tyto aktivity podporuje, což se projevuje mj. i nedávno vyhlášenou výzvou Evropské komise a Generálního ředitelství pro vzdělání a kulturu k předkládání projektů Podpora partnerství měst a obcí (twinning) s cílem stimulovat aktivní evropské občanství.

EHD mají od roku 1999 celoevropské téma "Evropa - společné dědictví". Účastnické země si volí své národní téma.

Informace o významu, historii EHD i o tom, kde a jak budou EHD probíhat, jsou zveřejňovány na Internetových stránkách Rady Evropy:

http://www.coe.int
http://www.cnc.pt

« předchozí stránka