SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Tradiční průvodní text k k národnímu tématu EHD 2012

Tradiční průvodní text k k letošnímu národnímu tématu EHD napsal RNDr. Ivo Šanc, CSc, starosta Kutné Hory. Přečíst si ho můžete zde.

 

Tématem letošních Dnů evropského dědictví je vztah mladých lidí k památkám. Co tím máme na mysli? Je takové téma potřebné? Děti a mládež mají v dnešní době tolik zdrojů informací a tolik možností poznání a vyžití, že to stonásobně převyšuje možnosti mladých lidí kdykoli v minulosti. Nemyslím si, že by toto ohrožovalo vztah mladých lidí k minulosti a k historickému dědictví. Naopak, dnešní mladá generace, tedy alespoň její část, má o památky zájem, vidí v nich důležité svědectví o schopnostech našich předků i o způsobu života a o hodnotách, ke kterým se v historii lidé upínali. Platí i to, že mladá generace má takové možnosti k poznávání a ke studiu památek, které nikdy předtím neexistovaly. Mám tím samozřejmě na mysli šíření informací po Internetu, ale také nebývalé možnosti cestování tudíž i poznávání památek odlišných kultur a civilizací.
Dnešní mladá generace jistě převezme štafetu zodpovědnosti a bude historické dědictví dále předávat generacím příštím. Aby tomu tak skutečně bylo, je třeba probouzet a podporovat zájem o památky už u nejmenších dětí. Není to tak těžké. Dětská fantazie dovede v konfrontaci s hrady, zámky a chrámy vymyslet úžasné příběhy. A pohled na hrad, zámek nebo chrám určitě v dětech fantazii probouzí. Vždycky mám radost, když vidím, že děti památky kreslí, ptají se „a kdo to postavil?“, „jak to dokázali?“, „opravdu to tak bylo?“. Těm odrostlejším je třeba poskytovat maximum kvalitních informací a možností k poznávání památek, ke studiu a k aktivnímu uvažování o jejich významu. A tím úplně nejdůležitějším je předávat památky novým generacím zachované v co nejlepším stavu. Jde o hodnotu, která je neobnovitelná a která, na rozdíl od spousty jiných dnes vyznávaných hodnot, bude mít stálý význam. Vždycky bude důležité stavět na zkušenostech z historie a brát si ponaučení z chyb i úspěchů minulých časů.
 

« předchozí stránka