SHS ČMS

Vstup pro registrované:
E Mapa

Bechyně

Informace ve zkratce
kraj: Jihočeský kraj
katastrální výměra: 0 m2
počet obyvatel: 5 240 (5 470)
Městský úřad: nám. T.G.Masaryka 2
Bechyně, 391 65
Telefon: 381 477 010
Starosta / ka: Mgr. Jaroslav Matějka
Email: starosta@mestobechyne.cz
Členství ve Sdružení: 24.2.1995

Poloha v rámci ČR:

Poloha v ČR

Oficiální web stránky:

www.mestobechyne.cz

Na území města se nachází:

MPZ:
rozloha: 867 m2
počet památek: 49
od kdy: 19.11.1990

Popis:

Asi šestitisícové lázeňské město, využívající a dotvářející během svého tisíciletého vývoje jedinečným způsobem přírodní scenérii soutoku řeky Lužnice s říčkou Smutnou.

Město proslulé výrobou keramiky, lázeňstvím , řadou památek staré i moderní architektury a turisticky přitažlivým okolím.

Historie:

Strategicky výhodná poloha nad soutokem dvou toků lákala k osídlení již od pravěku, doloženo je z doby bronzové a laténské. Patrně od 9. století zde existovalo významné slovanské hradiště, od 12. století v dokumentech zmiňované jako sídlo arcijáhnů (1167) – církevních správců jižních Čech. Město v místě starší osady založeno patrně roku 1323
za Jana Lucemburského, bylo opevněno a opatřeno řadou privilegií, za dalších panovníků rozšiřovaných. Do roku 1751 správní centrum rozlehlého Bechyňského kraje.

Současnost:

Příslušné NPÚ:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí ČR
Mikroregion Bechyňsko

VÝZNAMNÉ PAMÁTKY:

Bechyňská ”DUHA” - železobetonový most přes Lužnici

Most z roku 1928 překlenuje Lužnici 50m vysokým obloukem. Po jeho unikátní konstrukci je vedena automobilová a železniční doprava.
http://www.mestobechyne.cz/pametihodnosti/most-bechynska-duha/bechynska-duha-most.html

Zámek Bechyně

Původní hrad z 13. století byl ve století 15. přestaven na zámek. Během letní sezóny dějiště různých kulturních akcí.
http://www.mestobechyne.cz/pametihodnosti/zamek/zamek-bechyne.html

Františkánský klášter

Unikátní pozdně gotická stavba z konce 15. století se zachovalou sklípkovou klenbou. Prohlídky pořádá místní Infocentrum.
http://www.mestobechyne.cz/pametihodnosti/klaster/bechynsky-klaster.html

Elektrická dráha Tábor – Bechyně

V roce 1903 vyjela poprvé elektrická vlaková souprava z dílny Ing. Františka Křižíka. Původní vlakovou soupravu můžete vidět v provozu během prázdnin při tzv. nostalgických jízdách původním vlakem.
http://www.mestobechyne.cz/pametihodnosti/historicka-zeleznice/elinka-elektricka-draha-tabor-bechyne.html

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI:

prof. akad. sochař Bohumil Dobiáš st.

21. listopadu 1905 - 11. dubna 1964
Od roku 1935 až do své smrti učil modelování a kreslení na keramické škole v Bechyni. V letech 1960 - 1964 byl zástupcem ředitele školy.
http://www.mestobechyne.cz/prakticke-informace/osobnosti/osobnosti-texty/bohumil-dobias-st.html

Rudolf Franta

1885 – 1962
Keramik, divadelní nadšenec, herec a režisér.
Byl knihovníkem a archivářem ochotnického divadla. Jen díky jeho práci mohla být zmapována činnost ochotníků od jejich prvopočátků až do roku 1955, kdy veškerou tuto agendu předal svému nástupci. Za více než padesát let uvedl na prkna bechyňského divadla přes 90 her převážně českých autorů.
http://www.mestobechyne.cz/prakticke-informace/osobnosti/osobnosti-texty/rudolf-franta.html

Ing. František Křižík

8.7.1847 - 21.1.1941
Vynálezce a průmyslník
Zbudoval první elektrickou dráhu v Rakousku (Tábor-Bechyně) v letech 1902-1903.
http://www.mestobechyne.cz/prakticke-informace/osobnosti/osobnosti-texty/frantisek-krizik.html

prof. Jindřich Schenk, ak. mal.

10.5.1892 - 29.8.1975
Profesor, akademický malíř
Učil v Praze, Táboře a v Martině na Slovensku. Jako konzervátor Státní památkové péče se zároveň s veškerým úsilím staral o bechyňské památky s cílem zachránit vše krásné, což se mu ve většině případů podařilo. Miloval Bechyni a proto tam od jara do podzimu jezdil malovat. namaloval zde nejvíce motivů zámku, kláštera, údolí Smutného potoka a Obůrky.
http://www.mestobechyne.cz/prakticke-informace/osobnosti/osobnosti-texty/jindrich-schenk.html

Josef Šatra

11.12.1845 - 11.1.1929
Učitel a kronikář
Byl jmenován učitelem v roce 1877 na tehdy pětitřídní občanské škole v Bechyni. Patřil jako většina tehdejších učitelů a profesorů k avantgardě politického, společenské a kulturního života ve městě (člen pěveckého spolu Lužničan i jejího Hudebního kroužku, Národopisného kroužku a jiných).
http://www.mestobechyne.cz/prakticke-informace/osobnosti/osobnosti-texty/josef-satra.html