SHS ČMS

Vstup pro registrované:
E Mapa

Boskovice

Informace ve zkratce
kraj: Jihomoravský kraj
katastrální výměra: 27 830 000 m2
počet obyvatel: 10 463 (11 206)
Městský úřad: Městský úřad Boskovice
Masarykovo nám. 4/2
680 18 Boskovice
Telefon: 516 488 600
Starosta / ka: Ing. Jaroslav Dohnálek
Email: jaroslav.dohnalek@boskovice.cz
Zástupce pro Sdružení: Ing. Jaromíra Vítková
Email: jaromira.vitkova@boskovice.cz
Členství ve Sdružení: 11.5.1994

Poloha v rámci ČR:

Poloha v ČR

Oficiální web stránky:

www.boskovice.cz

Na území města se nachází:

MPZ:
rozloha: 397 300 m2
počet památek: 36
od kdy: 20.11.1990

Popis:

Město Boskovice leží v severní části okresu Blansko, asi 40 km severně od Brna, v překrásném prostředí jižní části Malé Hané Boskovické brázdy na úpatí Hornosvratecké a Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce kolem 380 metrů n.m.První písemná zpráva o městě se datuje rokem 1222. V Boskovicích a přidružených obcích Bačov, Mladkov, Vratíkov a Hrádkov žije kolem 11 tisíc obyvatel. Po staletí jsou kulturním, společenským, hospodářským centrem regionu Boskovicko. Město může návštěvníkům nabídnout řadu kulturně-historických památek. Právě pro spojení zdejší památkové zóny a krásného okolí se Boskovice stávají centrem turistiky, relaxace a odpočinku pro všechny věkové kategorie. Velkému zájmu návštěvníků se těší Westernové městečko, mezi hojně navštěvovaná místa patří i Arboretum Šmelcovna a Lebišovo zahradnictví. Sportovní vyžití nabízí areál v Červené zahradě, krytý plavecký bazén se saunou, sportovní a společenské centrum Modrá věž.

Historie:

Boskovice jsou poprvé připomínány k r. 1222, v přídomku Jimrama z Boskovic, který vystupoval jako svědek na listině vydané Přemyslem Otakarem I. V té době tedy již osada existovala, podoba panského sídla z té doby však není známa, hrad na kopci nad osadou byl vystavěn až na přelomu 13. a 14. stol.. S výjimkou 60 let je až do r. 1547 drželi páni z Boskovic, později Ederové, Morkovští ze Zástřizl, Dietrichsteinové a Mensdorff-Pouilly. V 16. stol. byl hrad renesančně přestavěn. V průběhu 16. stol. se v Boskovicích začali usazovat židé, jižně od náměstí vznikalo židovské město-ghetto, jedno z největších a nejvýznamnějších na Moravě, se třemi synagogami, slavnou ješivou, v níž působila řada významných rabínů, rituálními lázněmi a rozlehlým hřbitovem. V letech 1850–1919 bylo židovské město samostatnou politickou obcí s vlastní samosprávou. Boskovice postihly velké požáry v letech 1566, 1696, 1713, 1772, 1823, 1832 a 1870. Místo nevyhovujícího hradu vznikla v podhradí postupně dvě nová panská sídla – nejprve barokní rezidence, později empírový zámek. V r. 1787 byly Boskovice povýšeny na město. Od poloviny 19. stol. se zde rozvíjel průmysl, zejména kovodělný, obuvnický, konfekční aj. Hnacím motorem zprůmyslnění byli zejména podnikatelé židovského původu. Za okupace v r. 1942 bylo židovské obyvatelstvo deportováno do koncentračních táborů; z pětistovky boskovických Židů jich přežilo pouhých 14.“

Současnost:

Boskovice jsou tradičním hospodářským, sociálním a kulturním centrem severní části blanenského okresu. Boskovice s 11 300 obyvateli jsou druhým největším městem okresu Blansko. Boskovice byly od roku 1849 do 1959 okresním městem. Dokladem o regionálním významu a přirozené spádovosti Boskovic svědčí soustředění středního školství, množství úřadů a detašovaných pracovišť s okresní či oblastní působností, soustředění výroby, služeb, kulturních a charitativních institucí.
V roce 1990 bylo historické jádro města včetně torza židovského ghetta bylo prohlášeno za městskou památkovou zónu. Byly zahájeny postupně rekonstrukční práce. Boskovice se tak staly opět regionálním centrem lehkého průmyslu, kultury a turistiky, pro jehož rozvoj mají ideální podmínky.
Boskovice jsou souborem starobylých objektů, které jsou prostoupené moderními stavbami.

Příslušné NPÚ:

NPÚ, územní odborné pracoviště Brno

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svazek obcí Boskovicko, Národní síť Zdravých měst, MAS Boskovicko PLUS, Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43

Nejvýznamnější památky ve městě

Radnice

Budova radnice, situovaná v horní části Masarykova náměstí, je dominantou města. Byla budována v letech 1460-90, současná pozdně renesanční podoba je výsledkem přestavby z roku 1567. 44 metrů  vysoká věž s ochozem je v hranách spodní části seseknutá do osmiboké podoby. V současné době zde sídlí Městský úřad, Turistické informační centrum a prodejní galerie Otakara Kubína.

Kostel sv. Jakuba staršího

V dolní části Masarykova náměstí se nachází gotický kostel sv. Jakuba st. se 41 m vysokou věží. První písemná zmínka je z roku 1346. Kostel byl kolem roku 1500 přebudován, věž se zvonicí pochází z roku 1602, v letech 1845-47 byl upraven v novogotickém slohu. V kněžišti se nachází několik renesančních a raně barokních náhrobků vlastníků boskovického panství.

Synagoga maior

Postavena v roce 1698 na místě původní renesanční synagogy. Bohaté nástěnné malby s rostlinnými motivy a hebrejskými texty pocházejí z 18.století. V synagoze je stálá expozice Muzea Boskovicka s názvem Židovské město v Boskovicích.

Rezidence

Někdejší panská rezidence, barokní jednoposchoďová budova byla stavěna v letech 1729-33 jako sídlo F.X.W. Ditrichsteina. V roce 1760 proběhla přestavba podle projektu F. A. Grimma. Na budově je zasazena bronzová deska připomínající významného rodáka přírodovědce  a univerzitního profesora Dr. K. Absolona. Druhá deska připomíná jméno dalšího rodáka malíře O. Kubína. V současné době zde sídlí Muzeum Boskovicka se stálými expozicemi.

Zámek Boskovice

Jeden z nejkrásnějších empírových zámků na Moravě. Byl vystavěn v letech 1819-1826 na místě bývalého dominikánského kláštera. Interiéry tvoří historické expozice s unikátním vybavením převážně ve stylu empíru a biedermeieru. Zámek tvoří s přilehlými parky a ostatními stavbami ( rezidence, zámecký skleník, panský dvůr, jízdárna, klášter) výrazný architektonický celek.

Zámecký skleník

Empírový skleník s prosklenými arkádami a kruhovým bazénkem byl postaven v letech 1826 -1829 na místě bývalých panských ovčínů a určen pro pěstování teplomilných rostli. V současnosti slouží jako kulturní a společenské centrum.

Hrad Boskovice

Na Hradském kopci se vypíná romantická zřícenina goticko-renesančního hradu z poloviny 13. stol. Hrad býval centrem panství, které původně patřilo pánům z Boskovic. Je obehnán poměrně zachovalými hradbami se střílnami a renesanční hláskou. Technickou zajímavost představuje 26 metrů hluboká studna poháněná funkčním dřevěným šlapacím kolem.

Židovský hřbitov

Nachází se na jihozápadním okraji města v příkrém svahu. Je památkově chráněn. Svou rozlohou je třetím největším v ČR, na ploše 1,5  ha nalezneme téměř  2500 náhrobků. Nejstarší náhrobky pocházejí z roku 1640.

Kostelík Všech svatých

Gotický kostelík Všech svatých je jednou z nejstarších staveb ve městě, první písemný doklad o kostele je z roku 1505. V minulosti byl kolem kostelíka prastarý hřbitov, v současné době zde můžete relaxovat v příjemném parku.

Evangelický kostel

Postavený v roce 1941 nákladem zdejší českobratrské obce. Součástí kostela je věž zakončená  kalichem spočívajícím na Bibli. Je nejmladší kulturní památkou Boskovic.

Osobnosti

ABSOLON Karel PhDr

Nar. 16. června 1877, z. 6. října 1960, Brno. Význačný badatel krasových oblastí Moravského krasu a Jihoslovanského krasu. Dílo: „Moravský kras a jeho podzemní svět".

BAČOVSKÝ Pavel

Nar. 2. dubna 1898, z. 21. ledna 1980, Boskovice. Absolvent Uměleckoprůmyslové školy v Brně, malíř zejména Českomoravské a Drahanské vysočiny. Bohatá barevnost realistického projevu. Výstavy v Boskovicích (1958, 1963, 1968), v Brně (1960).

BÍLKA Petr

Nar. 4. května 1820, z. 11. září 1881, Vídeň. Po studiích v Brně a Vídni vychovatelem, ředitelem a pak majitelem významného výchovného ústavu ve Vídni. Vlastenec, pokrokový pedagog, editor českých knih.

KUBÍN Otakar (COUBINE)

Nar. 22. října 1883, z. 17. října 1969 Simiane (Francie). Malíř, grafik a sochař světového jména. Studoval na kamenosochařské škole v Hořicích (1898-1900), pak na pražské Akademii (1900-1904), od 1913 ve Francii, 1952—1964 v ČSSR, pak se vrátil do Francie. Zasloužilý umělec 1954. Uznávaný představitel Pařížské školy. Od vlivů Cézanna, van Gogha a Gauguina dospěl k neoklasicismu s typickým „stříbrným" světlem.

MENSDORFF-POUILLY  Hugo

Nar. 1929, poslední z francouzského rodu Mensdorff-Pouilly, který se narodil na boskovickém zámku. Během totality byl perzekuován. V roce 1990 vstoupil do služeb ministerstva zahraničí, do roku 1994 působí na velvyslanectví v Paříži. Od roku 1995 pracuje v hodnosti rady-vyslance na velvyslanectví Suverénního řádu maltézských rytířů v ČR.

ŘEHOŘEK František

Nar. 26. listopadu 1890, z. 21. listopadu 1982, Boskovice. Absolvent pražské Akademie (1907-1912, prof. Bukovac, Roubalík, Schwaiger). Malíř od 1922 trvale tvořící na Kořenci. „Figuralista, akvarelista, realista." Výstavy v Boskovicích.

SVĚRÁK Karel MUDr.

Nar. 22. října 1889, z. 24. října 1942, Mauthausen. Od 1936 referent min. zdravotnictví pro choroby sociální. Za pomoc pachatelům atentátu na Heydricha s celou rodinou popraven.

ŠPIDLÍK Tomáš ThDr.

Nar. 17. prosince 1919. Po uzavření českých univerzit vstoupil v roce 1940 do jezuitského řádu. Od roku 1991 žije a pracuje v římském Centru Aletti. V březnu roku 1995 dával Tomáš Špidlík duchovní cvičení papeži Janu Pavlu II. a vatikánské kurii.

V roce 2002 udělila Česká biskupská konference Tomáši Špidlíkovi Řád sv. Cyrila a Metoděje za jeho celoživotní dílo. V říjnu 2003, kdy Svatý otec Jan Pavel II. při slavnostní konzistoři jmenoval 31 nových kardinálů, byli mezi nimi za zcela mimořádné zásluhy ve službách církve poctěni kardinálskou hodností také 4 kněží. Jedním z nich byl P. Tomáš Špidlík SJ.

TRAPL Antonín

Nar. 8. června 1890, z. 15. dubna 1950, Brno. Kapelník městské hudby, hudební skladatel.

UNGAR Hermann

Nar. 20. dubna 1893, z. 28. října 1929, Praha. Německy píšící spisovatel žid. původu, vlivy psychoanalýzy a expresionismu. Romány Třída, Zmrzačení, povídky Hoši a vrahové, Colbertova cesta aj. Dramata Rudý generál, Zahradní besídka.