SHS ČMS

Vstup pro registrované:
E Mapa

Bělá pod Bezdězem

Informace ve zkratce
kraj: Středočeský kraj
katastrální výměra: 6 834 875 m2
počet obyvatel: 4 766 (0)
Městský úřad: Bělá pod Bezdězem
Masarykovo náměstí 90
294 21 Bělá pod Bezdězem
Telefon: 326 700 911
Starosta / ka: Ing. Jaroslav Verner
Email: verner@mubela.cz
Členství ve Sdružení: 31.05.2007

Poloha v rámci ČR:

Poloha v ČR

Oficiální web stránky:

www.mubela.cz

Na území města se nachází:

MPZ:
rozloha: 340 m2
počet památek: 34
od kdy: 10.9.1992

Popis:

Město Bělá pod Bezdězem je historické sídlo ležící v severní části Středočeského kraje(okres M.Boleslav).60 km severně od Prahy.

Historie:

Je typickým příkladem gotického města.Založení města je spjato s osudy královského hradu Bezděz.Hynek z Dubé získal od Václava II hrad a město Bezděz. Město stagnovalao pro nedostek vody.V roce 1304 dostal hynek od krále povolení přenést jej na jiné místo.Nové místo bylo vybráno východně od hradu na ostrohu mezi dvěmi hlubokými údolími.Smrtí Václav II a posléze i VáclavaIII a Hynka z Dubé bylo až roku 1337 stvrzeno zakládací listinou.Roku 1345 byl založen klášter.Městské opevnění vzniklo krátce po založení.Pravděpodobně tvrz na ostrohu byla základem zámku o kterém se mluví na začátku 15století.Dnes je zámek renesanční stavbou s pozdější barokní úpravou.Ve městě jsou dva kostely - sv. Václav (1712) a Povýšení sv.Kříže(při založení města).Radnice(1593)původní stavba byla 1613 stržena a postavena renezanční z věží.Náměstí patří svou rozlohou 2,5ha a parkovou úpravou k největším a nejhezčím v Čechách.Původní tržiště bylo v letech 1883-4 upraveno lesnickou školou do parkové úpravy.Na náměstí se dochovaly roubené stavby domů.

Současnost:

Příslušné NPÚ:

NPU - Územní pracoviště Praha

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí ČR
Mikroregion Podralsko,
Dobrovolné sdružení obcí Máchův kraj
Euroregion Nisa,