SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Fotografická soutěž 2009

                                        

Vítězové soutěže pro rok 2009:

Zde si můžete prohlédnout galerii vítězných fotografií.

1. místo - Anna Klvaňová, 17 let

2. místo - Nikol Frajkorová, 18 let

3. místo - Lukáš Veselý, 12 let

čestné uznání poroty: David Valner, 18 let

Prvních deset umístěných v soutěži bude pozváno na setkání s 1. místopředsedou Sdružení a starostou Prahy 1 ing. Petrem Hejmou na Staroměstskou radnici. Po oficiálním přijetí bude zajištěná  prohlídka radnice a následně okružní jízda Prahou. Galerie fotografiií prvních deseti umístěných zde.

Galerie fotografií ze slvnostního přijetí starostou Prahy 1 na staroměstské radnici zde.

Galerie všech, bezzmála čtyř set soutěžních fotografií jsou navěšeny zde:

Galerie č. 1  Galerie č. 2  Galerie č. 3   Galerie č. 4   Galerie č. 5


Soutěž „Mladí fotografují památky“ je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. V roce 2008 se jí zúčastnilo více jak 19 600 mladých lidí z 49 různých zemí světa, kteří díky této soutěži poznávají kulturní dědictví jak své země, tak i národů celého světa.

Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).
Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž není pouhou “fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím. Je proto třeba vyhnout se námětům, které přes svou možnou fotografickou zajímavost neodpovídají takovému záměru.
Vítězové soutěže se mohou těšit na velmi zajímavé odměny. Firma Zoner opět věnuje hodnotné ceny pro účastníky v hodnotě 50 000 tisíc korun. Vzhledem k velké mezinárodní prestiži soutěž se také Sdružení opět rozhodlo, stejně jako v roce 2008, vyslat na příští slavnostní vyhlášení ve Strasbourgu první tři umístěné, kteří tak dostanou možnost seznámit se s kolegy z jiných zemí, poznat evropské instituce a získat mnoho neocenitelných zkušeností (viz zde).

Pro prvních deset umístěných připravuje Sdružení zajímavou cenu – slavnostní setkání na staroměstské radnici v Praze.

Slavnostní vyhlášení vítěze proběhne dne 16. dubna 2009 ve Španělském sále Pražského hradu při setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. První tři vítězové soutěže obdrží osobně hodnotné ceny!

Technické specifikace soutěže pro rok 2009:

Rada Evropy stanovila pro letošní ročník soutěže tato kritéria:

Téma: Architektonické dědictví
Účastníci: Mládež navštěvující školní zařízení
Věkový limit: 21 let
Uzávěrka pro přihlašování účastníků soutěže v České republice : do 20.2.2009
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií v České republice: 30.3.2009

Fotografie musí mít rozměry 18x13cm a musí být zaslány na adresu sekretariátu SHSČMS ve dvou provedeních (2 kusy jedné fotografie). V případě digitálních fotografií je nejmenší rozlišení 300dpi a fotografie musí být vytištěné! Na jednoho účastníka přijímáme max 3 sady soutěžních forografií, preferujeme však pouze jednu - tu dle vašeho uvážení nejlepší.

Adresa pro zaslání fotografií: Letošní ročník již uzavřen!

SHS ČMS - sekretariát:
Opletalova 29,
110 01 Praha 1


Každou fotografii je nutné označit na druhé straně jménem účastníka a místem a datem pořízení!

Každého z účastníků prosíme o písemné či elektronické vyplnění přiložené přihlášky a zaslání do našeho sekretariátu do výše uvedeného termínu na adresu info@shscms.cz !!! Letošní ročník již uzavřen!

Mgr. Květa Vitvarová, tajemnice

Veškeré informace či dotazy Vám zodpoví sekretariát SHSČMS na tel: 224213166 nebo na internetové adrese info@shscms.cz

« předchozí stránka