SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Hospodaření Sdružení

Základními příjmy Sdružení jsou členské příspěvky, v posledních dvou letech i účelově vázané dotace na vydávání propagační tiskoviny ke Dnům evropského dědictví. Všechny akce, které pořádá, nejsou ziskové (případné poplatky slouží jako podpora základních úhrad). Vlastní výdělečnou činnost Sdružení neprovozuje.

První účet Sdružení byl podúčtem SÚRPMO a účetnictví bylo zpracováváno v jeho účtárně za příslušné úhrady. III. řádný sněm uložil výboru Sdružení zřízení samostatného účtu. Stalo se tak k 28. 8. 1995. Současné podvojné účetnictví je zpracováváno odbornou silou pod dohledem daňového poradce. Kontrolu dokladů i věcnost výdajů provádí jednak kontrolní komise, jednak byly za rok 1997 a 1999 provedeny účetní audity, ten druhý s verdiktem "...věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní jmění Sdružení .... k 31. 12. 1999 a výsledek hospodaření za rok 1999 je v souladu s platnými zákony a předpisy pro rok 1999 v ČR", neboli "Výrok bez výhrad".

Sdružení jako nevýdělečná organizace ctí princip solidarity a symbolicky poskytuje pomoc při katastrofických událostech, dotýkajících se památek. Tak tomu bylo například v roce 1995, kdy poskytlo městu Domažlice 100 000 Kč na obnovu vyhořelého chodského hradu nebo městu Šumperku 10 000 Kč na obnovu vyhořelého divadla. Nezůstalo proto ani stranou v roce 1997, kdy městu Fulnek poskytlo v souvislosti se záplavami neprodleně 100 000 Kč. Výtěžek sbírky, kterou zorganizovalo u příležitosti EHD 1997 na pomoc postiženým památkám, pak předalo včetně svého příspěvku v celkové hodnotě 220 000 Kč městu Veselí na Moravě.

Vývoj příjmů a výdajů Sdružení

rok příjmy v Kč výdaje v Kč
1991 230 000,00  
1992 430 386,45 430 332,00
1993 1 028 388,78 649 840,83
1994 1 863 784,78 1 051 519,07
1995 1 866 796,01 1 669 531,35
1996 1 899 859,06 2 413 551,73
1997 2 508 354,76 3 032 984,52
1998 3 401 517,12 3 147 121,02
1999 4 064 183,39 3 660 296,39
« předchozí stránka