SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Konference a jiné vzdělávací aktivity

Jedním z nejdůležitějších úkolů, které si Sdružení při svém vzniku vytklo, je trvalé zvyšování úrovně poznání života v památkových městech a hledání možností jak nejlépe řešit stávající problémy. Jde o trvalý proces komunikace mezi odbornou veřejností a mezi funkcionáři místních samospráv, kdy v interakci obou názorů vznikají velmi zajímavá a potřebná řešení.

První konference (Šumperk 1992, Český Krumlov 1993 a Jablonec n. Nisou 1994) se zabývaly především základní definicí problému, tedy co chápat pod pojmem regenerace, zda sem zahrnout i technickou infrastrukturu památkových lokalit, jak program regenerace financovat. Tento blok zakončila konference v Moravské Třebové v roce 1995, která přinesla téma "Současné problémy města střední velikosti" a zabývala se nejen historickým jádrem, ale v návaznosti také celým městem jako nedílným, organicky vyrostlým celkem.

Rok 1995 odstartoval konference zaměřené na specializovaná témata. První s názvem "Doprava v historických sídlech"se konala v Prachaticích. Ukázala na potřebu řešit dopravní problémy každého města koncepčním a komplexním způsobem tj. souborem opatření, který byl pojmenován městskou dopravní politikou.

Domažlice a Horšovský Týn hostily konferenci v roce 1996 na téma také nanejvýš naléhavé: "Bydlení v historických sídlech". Na této konferenci byla zdůrazněna potřeba zachování bydlení v historických jádrech jako základního prvku zachovaní přirozeného života v centru. Byl formulován požadavek upřednostnit obnovu a znovuzřizování bytů v současné zástavbě před jejich zdánlivě ekonomicky výhodnější výstavbou na "zelené" louce. "Památky a cestovní ruch"- 1997-Tábor. Tato konference poprvé nastolila závažné téma, totiž trvale udržitelný rozvoj turistiky a potřebu hledání takových forem, které by památky neohrozily a naopak jim přinesly podmínky pro další život.

"Historické zahrady", toto téma si vybralo město Kroměříž v roce 1998 a již možnost kroměřížské zahrady vidět byla mimořádným zážitkem. Konference pak poukázala na nutnost zahrnout zeleň do revitalizačních programů měst a hledat i možnosti dalších zdrojů pro její obnovu, např. evropské strukturální programy.

Zatím poslední konference se konala v roce 1999 v Písku pod názvem "Barva a detail v architektuře". Téma zdánlivě velmi specializované otevřelo obsáhlou diskusi o úloze památkáře a architekta při obnově památek i o projevech moderní architektury v historických sídlech, dále diskusi o tom jak zachovat historickou podstatu památky či památkového prostředí na straně jedné a na straně druhé docílit příznivého estetického a výtvarného projevu.

Letošní konference "Život v památkách a památkovém prostředí" se bude konat v Brně. Chceme ukázat skutečnost, že památka bez vhodného využití má omezenou šanci na zachování a vyvolat diskusi o způsobech využívání památek.

Kromě pravidelných konferencí se SHS ČMS aktivně podílelo na přípravě seminářů k problematice regenerace MPR a MPZ pořádaných podle potřeby. Cílem bylo seznámit s metodikou zpracovávání městských programů regenerace i výměna zkušeností ze zpracování programu i jeho realizace.

Semináře proběhly:

prosinec 1991, Tábor - K aktuálním otázkám péče o památky a regenerace MPR a MPZ,
duben 1992, Kroměříž - Otázky programu regenerace a usnesení vlády č. 209/92,
říjen 1994, Litomyšl - Zhodnocení dosavadního průběhu Programu regenerace MPR a MPZ a výměna zkušeností,
leden 1995, Praha - Ekologická hlediska regenerace historických sídel,
druhá polovina roku 1995, Praha - cyklus seminářů k programu regenerace,
únor 1999, Praha a Olomouc - Program regenerace MPR a MPZ,
duben 1999, Brno (veletrh URBIS) - diskusní fórum na téma Památková ochrana v územním plánování, zkušenosti z ČR a zahraničí.
V únoru 1997 se uskutečnil mezinárodní seminář k problematice Dnů evropského dědictví. O měsíc později seminář pro poslance
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Aktuální otázky péče o památky a památkově chráněná území ČR.

Přehled konání konferencí SHS ČMS

Datum konání Místo konání Téma
8. - 10. října 1992 Šumperk Města a památky
12. - 13. listopadu 1993 Český Krumlov Technická infrastruktura historických jader
16. - 18. června 1994 Jablonec nad Nisou Ekonomické otázky regenerace historických jader
19. - 21. října 1995 Prachatice Doprava v historických sídlech
10. - 11. listopadu 1995 Moravská Třebová Současné problémy historického města
17. - 19. října 1996 Domažlice/Horšovský Týn Bydlení v historických sídlech
9. - 11. října 1997 Tábor Památky a cestovní ruch
3. - 4. září 1998 Kroměříž Historické zahrady a zeleň v historických městech na prahu nového tisíciletí
21. - 23. října 1999 Písek Barva a detail v architektuře
19. - 21. října 2000 Brno Život v památkách a historickém prostředí
« předchozí stránka