SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Konference Písek 2014

MEMORANDUM ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE SDRUŽENÍ HISTORICKÝCH SÍDEL ČECH MORAVY A SLEZSKA KONANÉ VE DNECH 3. AŽ 5. DUBNA 2014

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyzývá k dodržování platné legislativy v oblasti přístupnosti a prezentace kulturního dědictví České republiky, která se týká nejenom samostatných objektů, ale také veřejného prostoru našich měst. Upozorňujeme, že bariéry mohou mít kromě lidí se zdravotním znevýhodněním i další skupiny obyvatel jako např. občané se sníženou možností pohybu, senioři nebo osoby s kočárky. Základem úspěšného a smysluplného překonávání nebo odstraňování bariér je důkladné poznání místa, kde je žádoucí bariéry překonat nebo odstranit. Právě znalost a následná vzájemná diskuse všech zainteresovaných subjektů pomůže realizovat zcela originální, jedinečná avšak funkční a bezpečná řešení.

My, účastnící konference vyzýváme proto města i další vlastníky památek a historických objektů k aktivní spolupráci s odbornými organizacemi, které pomáhají při odstraňování nebo překonávání bariér v České republice. Přejeme si, aby byla přijata dlouhodobá a koncepční řešení.
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Písek si Vás dovolují pozvat k účasti na XXIV. konferenci sdružení, která se uskuteční v Písku od 3. do 5. dubna 2014 na téma PAMÁTKY BEZ BARIÉR.
Registrace k účasti byla ukončena.

    Program

Více...

« předchozí stránka