SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Konference Tábor - 9.-10. října 2008

Zde budou postupně navěšovány příspěvky a přednášky z konference - ke stažení vždy u jména přednášejícího.

Celostátní odborná konference
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
a Města Tábor
na téma

 

„Architekti, investoři a památkáři ve vzájemném dialogu“ 
                                                           (závěry konference a fotogalerie zde)
9.–10. října 2008
Kongresové centrum OREA HOTEL DVOŘÁK, Hradební 3037, TÁBOR

Čtvrtek 9. října 2008

9.30-10.00         Tisková konference
10.00-10.30       Zahájení – zdravice čestných hostů

10.30 -11.30      I. blok – Příprava nového památkového zákona
Cílem je ukázat zásadní změny oproti dosavadnímu stavu a včas
iniciovat možné připomínky, které můžou vést k následným
korekcím (ať během novelizace, tak i před samotným náběhem
platnosti zákona).

Přednášející:
PhDr.Anna MATOUŠKOVÁ - ředitelka odboru památkové péče MK ČR
Mgr. Petr SEDLÁČEK - předseda SHS ČMS, místostarosta města Kroměříž - Přednáška
Ing. Vlastislav OURODA - odborný náměstek NPÚ, pobočka České Budějovice - Přednáška

12.00 -13.00       II. blok – Komunikace památkových ústavů a pověřených obcí – problémy,   východiska, metodika
Cílem je poukázat na problémy, které souvisejí se současnou praxí dosavadní komunikace na úrovni- obec- dotčený orgán státní správa- památkový ústav.

Přednášející:
Hana MÜLLEROVÁ - místostarostka městaTelč, Ing.Libor KARÁSEK - ředitel NPÚ,pob. Telč
Jana VOZÁBALOVÁ - vedoucí odd. správy majetku a památkové péče KÚ Jč.kraje, Č.Budějovice - Přednáška 
Libor HONZÁREK – místostarosta města Havlíčkův Brod - Obrázky

14.30 – 15.30        III. blok – Památkové ústavy a jejich role v 21. století
Cílem je ukázat praktický význam ústavů jako ochránců
kulturních hodnot a poukázat na problematiku, která bude pro ně
v následujících obdobích klíčová.

Přednášející:
Mgr. Petr PAVELEC - ředitel NPÚ, pobočka České Budějovice
Ing.arch. Roman KOUCKÝ- Roman Koucký - arch. kancelář s.r.o., Praha - Přednáška
Mgr. Petr HRUBÝ- odborný náměstek NPÚ, pobočka Ústí nad Labem

15.30–16.00           IV. blok – Strategie pro financování historického dědictví
Cílem je ukázat hledání systémového financování, založeného
na několika pilířích subvencování a partnerství soukromého
a veřejného sektoru.

Přednášející:
Tomáš Kulman – KPMG Česká republika, s.r.o. - Přednáška


Pátek 10. října 2008

9.00–10.00        V. blok – Památková obec z pohledu architektů –
problémy a východiska
Cílem je ukázat na problematiku komunikace s památkovými
ústavy, dopady jejich rozhodnutí v praxi. Cílem je ukázat pozitivní
příklady spolupráce a definovat klíčové faktory dobré praxe.

Přednášející:
Ing. Tomáš HRADEČNÝ – HŠH architekti s.r.o., Praha - Přednáška - Text - Prezentace
Ing.arch. Jan JEHLÍK – Jan Jehlík – architektonická kancelář, Ústí na Labem

10.30–11.30             VI. blok – Památková obec z pohledu investorů – problémy a východiska
Cílem je ukázat na problematiku komunikace s památkovými
ústavy, dopady jejich rozhodnutí v praxi. Cílem je ukázat
pozitivní příklady spolupráce a definovat klíčové faktory dobré
praxe. Cílem je zhodnotit možný ekonomický výnos
památkových objektů.

Přednášející:
ing. Václav Hána –   METROSTAV a.s., Divize 9 Praha - Obrázky
Ing. Tomáš PEK – vlastník tvrze Cuknštejn - Obrázky - Přednáška
Ing. Václav PAVLÍK – DVOŘÁK Tábor, stavební a obchodní firma

13.30-14.15       VII. blok – Památkové zóny jako ekonomické přínosy a brzdy rozvoje města – zhodnocení, doporučení
Cílem je ukázat modelové příklady ekonomických růstů a regresí
a definovat klíčové složky, které je ovlivňují.

Přednášející:
RNDr. Ivo RUBÍK - starosta města Slaný - Přednáška
PaedDr. Jiří KULHÁNEK - starosta města Kadaň - Přednáška

14.15-15.15         VIII. blok – Role a význam venkovských kulturních celků - zhodnocení, doporučení
Cílem je poukázat na snižující se význam památkové péče pro
venkov a jeho kulturní, nevyužitý potenciál.

Přednášející:
Ing.arch. Jan PEŠTA – odborný referent NPÚ, ústřední pracoviště Praha
Doc. Ing.arch. Jiří ŠKABRADA CSc. - Stavební fakulta ČVUT Praha
Doc. RNDr. Jiří VANÍČEK CSc. – Vysoká škola polytechnická Jihlava - Přednáška 

15.30-17.30                 Odborná exkurze - Revitalizace areálu Pivovaru
                                                                       - Borkovická blata - Soběslavsko


« předchozí stránka