SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Mezinárodní den památek a sídel

Poprvé se o akci, která probíhá pod názvem zkracovaným jako MDPS a která slouží popularizaci a propagaci významu zachování památek a historických sídel v zájmu kontinuity kultury a civilizace, hovořilo ve Sdružení v lednu roku 1991. Ale trvalo dlouhých pět let, než mohl být každý 18. duben i v naší zemi spojován s velebením svátku památek a historických sídel.

Po zakotvení Programu regenerace MPR a MPZ do života historických měst zcela logicky Sdružení přišlo s myšlenkou oceňovat ta, která dosáhnou na tomto poli nejlepších výsledků. A tak byla 2. 11. 1994 podepsána zřizovací listina Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ podle usnesení vlády České republiky č. 209/1992. Tehdejšími signatáři byli za Sdružení předseda Th.Mgr.Jiří Musil, ministr kultury Pavel Tigrid a ministr hospodářství Doc. Ing. Karel Dyba, CSc. Cena sestává z uměleckého předmětu z českého křišťálu, symbolizujícího historická sídla (je majetkem, Sdružení a na volnou plochu tohoto uměleckého díla jsou připisováni vítězové Ceny); replika ceny je předávána vítěznému městu. Dále k ceně patří pamětní grafický list a z finanční částka 1 000 000 Kč. Všechny tři subjekty (roli po zrušeném MH převzalo MMR) za spoluúčasti Národního komitétu ICOMOS od roku 1996 pořádají každoroční připomenutí tohoto "svátku památek".

Datum slavnostního zasedání Cenu za předchozí rok získalo město na Cenu byla vedle vítěze nominována města
27. 4. 1995 Svitavy  
18. 4. 1996 Kadaň Třeboň
18. 4. 1997 Třeboň Jimramov, Klášterec nad Ohří, Štramberk
17. 4. 1998 Kroměříž Budyně nad Ohří, Kutná Hora
16. 4. 1999 Klášterec nad Ohří Jindřichův Hradec
17. 4. 2000 Kutná Hora Jindřichův Hradec, Litomyšl

V roce 1995 se neuskutečnilo slavnostní zasedání k MDPS, a proto cena městu Svitavy za rok 1994 byla předána v průběhu III. řádného sněmu. Oceněno bylo rovněž město Kadaň grafickým listem za průkopnickou činnost v PR MPR a MPZ za rok 1993, jak rozhodl 20. výbor 27. 4. 1995 v Olomouci. Dne 18. dubna 1996 se první slavnostní zasedání k MDPS stalo derniérou Rytířského sálu Valdštejnského paláce v Praze před jeho převzetím Senátem Parlamentu ČR. Od dubna 1997 díky pochopení a laskavosti Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu je pořádáno ve Španělském sále tohoto skvostu a symbolu české národní hrdosti. Starosty historických sídel, představitele státní správy, vrcholné představitele i odborné pracovníky ministerstev a státní památkové péče, zástupce nezávislých neziskových organizací, shromážděné na počest MDPS dne 16. dubna 1999, poctil svou návštěvou prezident České republiky Václav Havel.

« předchozí stránka