SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Několik slov na závěr konference v Hradci Králové - Život v památkách

Několik slov na závěr konference

Jedním z cílů činnosti Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je přispět k vzájemnému pochopení všech zúčastněných v procesu památkové péče a k nalezení cesty, jak vdechnout památkám „nový“ život a jak je zachovat pro příští generace.

Jen málo památek lze dnes využít k jejich původnímu účelu a prakticky žádnou památku nelze využívat v její původní podobě. (I církevní objekty dnes potřebují bezbariérové přístupy, osvětlení, ozvučení a vytápění a také např. protipožární a bezpečnostní zajištění.)

SHS ČMS vítá zahájení rozpravy o zásadních otázkách ochrany a využití nemovitých kulturních památek v době, kdy se připravuje věcný záměr nového památkového zákona a věří, že i diskuze, zahájená na této konferenci, práce na novém památkovém zákoně usměrní.

Památky nestačí opravit a chránit, musí se jim garantovat následné využití nejen proto, aby si zajistily provozní ekonomickou soběstačnost, ale hlavně proto, aby se maximálně využívala ta kulturní, historická a estetická hodnota, pro kterou jsou tyto objekty chráněny.

Závěrem musím poděkovat za spolupráci krajům – Královéhradeckému, Libereckému a Pardubickému a statutárnímu městu Hradci Králové. Děkuji všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravě odborného i doprovodného programu, všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění celé konference. Vaše účast je důkazem toho, že výběr tématu i přednášejících byl šťastný a věřím, že si z Hradce Králové všichni odvezete příjemné pocity i náměty pro svou další práci v zájmu památek i celé naší společnosti.


Za předsednictvo SHS ČMS Mgr. Petr Sedláček, předseda Sdružení
Hradec Králové, 5. října 2007
« předchozí stránka