SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Obnova historických sídel

Stav historických sídel se počátkem roku 1990 jevil jako velmi neuspokojivý, jak po stránce stavebního stavu a technické infrastruktury, tak i z hlediska vlastnických vztahů, cestovních služeb a životního prostředí.

V rámci soustavnosti procesu regenerace - Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón byl ustaven vládním usnesením č. 209 ze dne 25. března 1992, jako nástroj záchrany a rozvoje i pevně daných organizačních a ekonomických podmínek obnovy kulturních hodnot a ozdravení životního prostředí, i pro vytvoření center rozvoje podnikatelských aktivit historických jader měst a obcí - z iniciativy a pod vedením Ministerstva kultury ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve spolupráci se Sdružením, se stav památkově chráněných oblastí průběžně a viditelně zlepšuje.

 

Podrobnosti o jednotlivých složkách získáte kliknutím na příslušnou složku.

« předchozí stránka