SHS ČMS

Vstup pro registrované:

OKAMŽIKY PROMĚNY

Zveme Vás jménem města Hradce Králové na mezinárodní odbornou konferenci Okamžiky proměny, která se uskuteční v Hradci Králové ve dnech 7. – 8. listopadu 2013.
Konference bude věnována genezi urbanistické koncepce a moderní architektury předválečného a meziválečného Hradce Králové v kontextu domácí i zahraniční tvorby první poloviny 20. století.

Nabízíme příležitost „projít“ si s předními odborníky hvězdnou éru rodícího se Salonu republiky a porovnat jeho urbanistický vývoj s dalšími městy jako je Vídeň, Brno či Olomouc po zrušení bastionových pevností.
Čtvrtek 7. listopadu 2013
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

8:30 – 9:30
Registrace účastníků

9:30 – 10:00
Úvodní slovo primátora města Hradce Králové Zdeňka Finka a dalších hostů

10:00 – 11:00
Urbanistický vývoj měst po zrušení bastionových pevností na příkladu Vídně, Brna
a Olomouce
Pavel Zatloukal, Filozofická fakulta Ostravské univerzity

11:00 – 12:00
Soumrak a zánik královéhradecké pevnosti a zrod moderního města
Jan Koutný, FA VUT v Brně, Ústav teorie

12:00 – 13:30
Oběd a prohlídka knihovny

13:30 –13:50
Památková ochrana architektury a urbanistických celků 20. století
Naděžda Goryczková, Národní památkový ústav, generální ředitelství Praha

13:50 – 14:10
C. a k. hraniční pevnost Hradec Králové: bastionová fortifikace, její podoba a význam
Jiří Slavík, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově

14:10 – 14:30
Nejstarší územní regulační plány Hradce Králové
Jan Jakl, Muzeum východních Čech v Hradci Králové

14:30 – 14:50
Okružní třída v bývalých pevnostních městech - fenomenální řešení, nebo zásah, který svazuje jejich další rozvoj?
Lenka Burgerová, FA ČVUT Praha, Ústav urbanismu

14:50 – 15:10
Veřejné prostory moderního Hradce Králové jako amfiteátr života města
před 80 lety i dnes
Vladimíra Šilhánková, Vysoká škola regionálního rozvoje, Praha

15:10 – 15:30
Systém zeleně města Hradec Králové a jeho proměny
Pavel Šimek, Ústav biotechniky zeleně, Lednice


15:30 – 16:00
Přestávka

16:00 – 16:20
Twierdza Koźle w XIX wieku
Robert Słota, Kędzierzyńsko-Kozielskie, Towarzystwo Historyczne

16:20 – 16:40
Zniesienie twierdzy w Głogowie: zmiany w strukturze urbanistycznej Głogowa i współczesna pamięć o jej reliktach
Kazimierz Ożóg, Instytut Sztuki, Uniwersytet Opolski

16:40 – 17:00
Souvislosti proměny barokní pevnosti v moderní město
Jan Falta, Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče

17:00 – 17:20
Na cestě k UNESCU, Hodnoty meziválečného urbanismu Hradce Králové
Pavel Panoch, Univerzita Pardubice
František R. Václavík, Univerzita Pardubice

17:20 – 17:40
Hradecký osud architekta Bohumila Waiganta
Salma Soppe

17:40 – 18:00
Měřítko města: Hradec Králové v architektonické teorii a praxi Václava ml.
a Jana Rejchla
Ladislav Zikmund-Lender, Národní památkový ústav, generální ředitelství

19:30 – 23:30
Společenský večer s rautem v Muzeu východních Čech v Hradci Králové

Pátek 8. listopadu 2013

9:00 – 12.00
Exkurze A Moderní Hradec Králové v kontextu města a krajiny (autobusem)
Exkurze B Okruh historickým jádrem města (pěšky)
Exkurze C Mezi Labem a okružní třídou, Hradec Králové 20. a 30. let XX. století
(pěšky)

Přihláška na konferenci je dostupná do 31. 10. 2013 na adrese: http://mmhk.cz/konference

Partner konference
Národní památkový ústav

Mediální partneři
Český rozhlas Hradec Králové
časopis Dějiny a současnost
 

« předchozí stránka