SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Orgány Sdružení

Vrcholným orgánem Sdružení byl a je sněm (řádný nebo mimořádný). Jednání sněmu posuzuje činnost Sdružení a jeho orgánů z hlediska naplňování programového prohlášení nebo koncepce činnosti, schvaluje zaměření Sdružení na další období, kontroluje hospodaření Sdružení, rozhoduje o majetku Sdružení, volí členy výboru Sdružení a kontrolní komise, schvaluje aktuální seznam členů a udělení titulu čestný člen Sdružení. Projednává a schvaluje změny jednacího řádu sněmu a volebního řádu Sdružení, a to v návaznosti na schválení změn nebo doplňků stanov Sdružení. Tím také rozhoduje o tom, které instituty byly či jsou pro dané volební období dalšími orgány Sdružení:

Ustavující sněm přijal organizační řád, v němž zakotveny jako orgány Sdružení: sněm historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 17ti členný výbor Sdružení v čele s předsedou a čtyřmi místopředsedy a komise

I. řádný sněm v orgánech Sdružení nedošlo ke změně

Mimořádný sněm schválil první stanovy, v nichž vymezeny jako orgány Sdružení: sněm historických sídel, výbor Sdružení, předsednictvo výboru Sdružení a kontrolní komise Sdružení

II. řádný sněm v orgánech Sdružení nedošlo ke změně

III. řádný sněm v orgánech Sdružení nedošlo ke změně

IV. řádný sněm k orgánům Sdružení přiřadil regionální sekce

V. řádný sněm zakotvil nový název nejvyššího orgánu Sdružení jako sněm, zjednodušil názvy dalších orgánů takto: výbor Sdružení, předsednictvo, kontrolní komise a regionální sekce

« předchozí stránka