SHS ČMS

Vstup pro registrované:

POSLEDNÍ AKCE PROJEKTU ARC

Ars Regio Civitas – Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii
si Vás dovolují pozvat na následující akce:

Sobota 5. října 2013 od 9.00 do 14.00 Fakulta restaurování v Litomyšli.
Praktický workshop Jak pečovat o historickou stavbu – roubené konstrukce
Workshop povedou Mgr. art. Luboš Machačko, Ing. arch. Tomáš Filouš, Pavel Nešťák
Cílem workshopu je seznámit účastníky se základní problematikou péče o roubené stavby, s příčinami poškození dřevěných konstrukcí, možnostmi jejich sanace či případného nahrazení poškozených částí novým materiálem. Účastníci budou mít možnost seznámit se s konkrétními příklady rekonstrukcí roubených staveb a také se zúčastnit komentované prohlídky poloroubeného stavení, jehož rekonstrukce probíhala pod dohledem zástupců státní památkové péče. Veškeré praktické dotazy zodpoví přítomní lektoři – architekt, tesař/truhlář, restaurátor, majitelé roubených stavení. Přijďte se přesvědčit, že roubené stavby jsou vhodné na rekreaci i trvalé bydlení!
Svou účast, prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. +420 737 111 507

Úterý 8. října 2013 17.00 hod. Městská knihovna Litomyšl, Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
Vzdělávací kurz: Česká kulturní krajina. Životní prostředí památek
Sobota 12. října 2013 od 9.00 do 13.00 Fakulta restaurování v Litomyšli.
Praktický workshop Od archeologických nálezů po staré mince, aneb Jak pečovat o drobné památky z kovu.
Workshop povede: Milan Rychlý
Archeologické nálezy, stará kování na truhle po babičce, cínové nádobí, mince či militária. Ať už se jedná o sbírkový předmět v muzeu, v soukromé sbírce nadšence či stále fungující součást domácího inventáře, o uměleckořemeslné předměty a starožitnosti z kovu je třeba správně pečovat. Samostatnou kapitolou jsou archeologické nálezy. Pokud Vás tato problematika zajímá, nezapomeňte přijít na praktický worskhop!
Svou účast, prosím, potvrďte: eva.novotna@upce.cz tel. +420 737 111 507
Úterý 15. října 2013 16.00 hod. Městská knihovna Litomyšl, Mgr. Petra Hečková, Ph.D.
Vzdělávací kurz: Kultura a prostor pro život. České země uprostřed Evropy. Cyrilometodějská tradice a její odkaz dnešku
Úterý 22. října 2013 17.00 hod. Městská knihovna Litomyšl, Ing. Martina Ohlídalová, Ph.D.
Vzdělávací kurz: Základy péče o památky pro drobné majitele památek
VSTUP ZDARMA NA VŠECHNY AKCE!

« předchozí stránka