SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Praha 1 - Nová výstavba v památkových rezervacích a zónách

Při konferenci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska na téma „Nová výstavba v památkových rezervacích a zónách“ předneslo své příspěvky okolo 30 špičkových architektů a urbanistů, zástupců státní správy a samosprávy i dalších odborníků.

14. konference SHS ČMS na téma Nová výstavba v památkových rezervacích a zónách se konala ve dnech 14. a 15. října. Konferenci pod záštitou Ministerstva kultury a Ministerstva pro místní rozvoj organizačně zajišťovalo SHS ČMS spolu s MČ Praha 1 a konala se v pražském Kongresovém centru. Své příspěvky proslovilo okolo 30 přednášejících, mezi nimiž byli špičkoví architekti a urbanisté, zástupci státní správy a další odborníci. Konference přispěla k rozvoji dialogu mezi pracovníky památkové péče a architekty a urbanisty, jejichž názory na výstavbu v památkových zónách jsou často ve střetu. Konferenční polemiky byly vedeny převážně o rozdílu mezi architekturou historizující, tedy napodobující a na druhé straně architekturou, která je v materiálech a výraze zcela svébytná. Zmíněny byly požadavky na jasné stanovení mantinelů, v kterých se má pohybovat posuzování staveb z hlediska památkové péče, ale i na zkvalitnění architektonických a urbanistických návrhů. V diskusích byly zmíněny i požadavky na tvorbu regulační plánů, které jsou v kompetenci orgánů státní správy. Podle ohlasů účastníků bylo dvoudenní setkání přínosem pro všechny strany, které jsou zapojeny do procesu výstavby v památkově cenných územích.

Na konferenci zazněly jak příspěvky teoretické, tak konkrétní příklady realizovaných projektů v památkově chráněných zónách různých měst. Své přednášky proslovili i zahraniční hosté konference: Mary Bourgade, radní města Nimes, Thomas Beese, vedoucí Oddělení pro obnovu a městský design města Bamberg a Raffaele Atti, městský přísedící Odboru urbanistiky města Ferrara.

Konference je každoročně vyvrcholením odborné činnosti SHS ČMS, ale zároveň i platformou pro neformální setkání zástupců měst a odborníků. Konference se zúčastnilo přes 180 hostů a své příspěvky předneslo 30 odborníků z různých oborů týkajících se městské výstavby. Velkému zájmu odborných časopisů ale i celostátních médií se těšila také tisková konference uspořádaná k této příležitosti.

« předchozí stránka