SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Přehled diskuzí

Účelem a cílem Sdružení, jako dobrovolné, zájmové, nestranické a nevládní organizace, je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování kulturního dědictví, zejména pak pro regeneraci území historických sídel včetně zlepšování stavu životního prostředí, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání.

« předchozí stránka