SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Program EU Culture

V letošním roce 2013 končí Program EU Culture a zároveň je zahajován nový program Evropské unie pro kulturu a média,
Program Kreativní Evropa, Creative Europe na roky 2014-2020. Program je opět určen i pro subjekty kulturního dědictví v celé jeho šíři
a umožní získat finanční podporu pro Vaše projekty se zahraničními partnery v krátkodobých i víceletých projektech.
Program i nadále zahrnuje každoroční udílení Ceny Europa Nostra a nově také udílení značky Evropské dědictví, Europen Heritage Label, vybraným místům.

V současné době prochází Program Kreativní Evropa, Creative Europe, v Evropské komisi schvalovacím procesem a je připravována první výzva
k předložení projektů na rok 2014. Z tohoto důvodu se každoroční seminář Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture
uskuteční na přelomu listopadu a prosince 2013, kdy pro Vás budeme mít aktuální informace o podobě nového programu a o výzvách k předložení projektů.

Pro ty z Vás, kteří byste měli vážný zájem předložit projekt již v prvním kole programu, a připravujete jej spolu se zahraničními partnery, pořádá
Česká kancelář Programu Culture v Institutu umění/Divadelním ústavu cyklus seminářů pro přípravu projektu. Bližší informace o semináři
a podmínky účasti naleznete na http://www.programculture.cz/cs/vyzva-k-ucasti-na-cyklu-seminaru-priprava-zadosti-  , přihlášky na seminář se zasílají do 15.9.2013.

Vzhledem ke skutečnosti, že nový program bude, mimo jiná témata, také prioritně zaměřen na větší oslovení veřejnosti ve vztahu ke kultuře/kulturnímu dědictví, můžeme Vám doporučit publikaci, kterou vydala Mezinárodní asociace sítě evropského kulturního dědictví (The International Association of the European Heritage Network, HEREIN) v rámci série prací věnovaných strategii kulturního dědictví v Evropě (sbírka Carnets HEREIN). První díl je věnovaný zvyšování povědomí o kulturním dědictví a komunikaci, různým přístupům, společným stanoviskům a příkladům z evropských zemí.. Tento sešit č. 1 je věnován třem tématům: veřejné dostupnosti, zvyšování povědomí mladých lidí a turismu a propagaci. Další část představuje vícejazyčný slovník pro kulturní dědictví "HEREIN Thesaurus". Publikace je ke stažení na http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Herein/aisbl/HEREIN_CARNET_1_INTERACTIF_2013_DEF.pdf  
 

« předchozí stránka