SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Program Konerence Hradec Králové

Kongresové, výstavní a společenské centrum ALDIS

Čtvrtek 4.října 2007

8,45 - 9,30 Prezence
9,00 - 9,20 Tisková konference - salonek č. 1 KD Aldis
9,30 - 10,00 Zahájení - malý sál KD Aldis
- zdravice čestných hostů

10, 00 -11,00 I. blok/Královéhradecký kraj - malý sál KD Aldis

Památková péče na křižovatce /konkrétní problémy
konkrétních památek/
– úvodní glosa historika architektury Zdeňka Lukeše;
Kancelář prezidenta republiky, odbor památkové péče


Přestavba pivovaru uvnitř historické struktury
města Hradce Králové – Ing. arch. Pavel Tušl,
3Q REAL spol. s.r.o.

Archeologické památky versus potřeby obyčejného
života /poznámky k některým zahraničním a
domácím zkušenostem/- PhDr. Jan Frolík, CSc.;
Archeologický ústav AV ČR, Praha

Soukromý vlastník není nepřítelem památek
- František Kinský, majitel zámku Kostelec nad Orlicí


11,00 – 11,25 Přestávka na kávu – předsálí KD Aldis


11,25 – 12,10 II. blok/Liberecký kraj - malý sál KD Aldis

Dlouhý přerod rakousko-uherského okresního úřadu
na Nový magistrát – JUDr. Marek Řeháček, tajemník
Magistrátu města Liberec

Centrum umění, kultury, divadla – stavba pro zkvalitnění kulturního života města – Ing. arch. Jaromír Pizinger, Ateliér MORIX

Problematika vkládání velkých občanských staveb do
historických center měst /příklady z České Lípy a
Liberce/ - Mgr. Michal Panáček, Mgr. Miloš Krčmář
Národní památkový ústav Liberec

12.10 – 12,45 III. blok/zahraniční host - malý sál KD Aldis

Záchrana pevnosti Bardi – dr.LorenzoAppolonia/Itálie

12,45 – 14,00 Oběd - Eliščin sál, Jednací sál KD Aldis

14,15 Odjezd do Litomyšle


15,30 – 16,30 IV. blok/Pardubický kraj - Smetanův dům Litomyšl

Architektura musí být společností žádána a také objednána, architekt bez zadání architektury
nezmůže nic - Ing. arch. Josef Pleskot, AP Atelier

Spolupráce města a neziskové organizace při
rekonstrukci zámeckého pivovaru - Ing. Jana
Vohralíková, ředitelka sekce D Ministerstva kultury ČR

Možnosti a rizika nového života historických staveb
/zobecnění na příkladu adaptace zámeckého pivovaru
v Litomyšli/ - Mgr. Petr Štoncner, historik umění ÚP
NPÚ

Úskalí, která provázela přebudování polorozpadlého
zámeckého pivovaru v Litomyšli , převzatého v restituci od Památkového ústavu v Pardubicích, na ubytovací zařízení YMCA - Miroslav Brýdl, člen Rady
Pardubického kraje a Rady města Litomyšl


16,45 - 17,45 Zámecky pivovar - skupinová i individuální
prohlídka zámeckého pivovaru
Přestávka na kávu

18,00 – 19,00 Návrat do Hradce Králové – KD Aldis, hotely Garní
a Amber Černigov

19.50 přejezd od hotelů Garní a Amber Černigov do MVČ

20,00 Společenský večer v Muzeu východních Čech
v Hradci Králové pod záštitou Pavla Bradíka,
hejtmana Královéhradeckého kraje a Otakara
Divíška, primátora města Hradce Králové

20,00 Uvedení kalendáře Kuks 2008
- za účasti hejtmana Pavla Bradíka, Mons. ThLic.
Dominika Duky O.P., sídelního biskupa
královéhradeckého, a autora fotografií Jaroslava Fišera

Barocco sempre giovane /Baroko stále mladé/ -
- koncert z díla mistrů evropského baroka

20,40 Raut, ochtnávka vína uzrálého v archivních
sklepích hraběte F. A. Šporka na Kuksu

22,00 Ch. L. Pfeiffer: Křesťanské hodiny /Kuks 1713/
- divadelní kuriozita na chůdách v podání souboru
Geisslers Hofkomedianten


5. října 2007


9,00 – 10,00 I. blok/Královéhradecký kraj – Malý sál KD Aldis

Příští život Kuksu – úvodní glosa Ivo Kořána, historika
umění

Regionální rozměr péče o památky – PhDr. Pavel
Mertlík, vedoucí oddělení kultury a památkové péče
Královéhradeckého kraje

Národní kulturní památka Kuks – Ing. arch. Jan Falta,
náměstek pro památkovou péči NPÚ ÚOP Pardubice

Sporkův Kuks – VERITA and IUSTITIA – Ing. arch.
Aleš Krtička, doc. PhDr. Stanislav Bohadlo, Univerzita
Hradec Králové - vedoucí Kabinetu Barokních studií

Kuks – historie, kultura, mravní étos /nejen odkaz, ale
i výzva přítomnosti/ – Mons. ThLic. Dominik Duka
O.P., sídelní biskup královéhradecký

10,00 – 10,25 Přestávka na kávu – předsálí KD Aldis

10,25 - 11,25 II. blok/Liberecký kraj + SHS ČMS – Malý sál KD
Aldis


Otázky rozvoje obce v archeologické lokalitě
- Antonín Lizner, starosta obce Příšovice

Hledání dialogu /obnova jezuitské koleje v Kutné
Hoře - Ing. arch. Jiří Krejčík, ARN studio
spol.s r.o. a historik umění Ivan Neumann,
ředitel Českého muzea výtvarných umění v Praze

Rekonstrukce a dostavba polyfunkčního areálu
Nálepkových kasáren – Tereziánský dvůr Hradec
Králové - Ing. arch. Lukáš Obršál

Oživení objektu Česká 66 /bývalá solnice/ - Karel
Beneš, člen památkové komise RM České Budějovice


11,25 – 12,30 III. blok/ Pardubický kraj + SHS ČMS – Malý sál KD
Aldis

Památka v současné ekonomice /provozování
památek a porovnání se zahraničím/ - Mgr. Petr
Kučera, vlastník zámku Nové Hrady

Život památky na malém městě – Ing. arch. Tomáš
Soukup, starosta města Luže

Příklady nového funkčního využití kulturních
památek– Ing. arch. Miloš Roháček, architekt města
Tábora

Ohrožující faktory společenského využití kulturních
památek a návrhy opatření na jejich zmírnění
– Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D., místostarosta města
Tábora

12,30 - 13,30 Oběd v kongresovém centru ALDIS - Eliščin sál,
Jednací sál

13.45 Odjezd Kuks
Přesun do Regiocentra NOVÝ PIVOVAR Hradec
Králové

14,00 - 15,00 Exkurze Regiocentrum NOVÝ PIVOVAR Hradec
Králové

14,30 - 16,00 Exkurze Hospital KUKS


16,00 - 16,45 Návrat do Hradec Králové

« předchozí stránka