SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Sborník XXI. Konference SHS ČMS "Význam vzdělanosti, vzdělání a vzdělávání v péči o kulturní dědictví"

XXI. Konference SHS ČMS
Význam vzdělanosti, vzdělání a vzdělávání v péči o kulturní dědictví

 

Záštitu nad konferencí převzali:
ministr kultury Jiří Besser
ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš
statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lýdie Vajnerová

P R O G R A M

čtvrtek 6.10.2011

8:30 - 9:30 hod. prezence - Kulturní centrum Střelnice, ulice Markova 311
9:30 - 10:00 hod. slavnostní zahájení konference, projevy hostů
10:00 – 12:00 hod. jednání konference

PhDr. Hana Maierová, starostka Města Turnova - přednáška zde.
Turnov – srdce Českého ráje, tradiční centrum uměleckého školství a uměleckých řemesel

Mgr. Pavel Vaněk – ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Tatobity - přednáška zde a power pointová prezentace zde.
Historie na 1. stupni základní školy aneb Domov je místo v srdci

Akad. soch. Zdeňka Laštovičková - ředitelka Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Žel. Brod - přednáška zde.
Význam SUPŠ sklářské v Železném Brodě v průběhu 90 let její existence


Helena Braunová – ředitelka Sklářského muzea Kamenický Šenov, a
ak. mal. František Janák – pedagog a bývalý ředitel SUPŠS Kamenický Šenov - přednáška zde.
Restaurování osvětlovadel a úloha středních škol v zachování kulturního dědictví


PhDr. Miroslav Cogan – historik umění Muzea Českého ráje Turnov a pedagog SUPŠ Turnov Turnovský Leonardo - přednáška zde.
Spolupráce Muzea Českého ráje s VOŠ pro restaurování kovů v Turnově na poli památkové péče


ak. mal. Václav Zajíc – pedagog SUPŠ Turnov - přednáška zde.
Mladí restaurátoři

RNDr. Blažena Hušková – konzultantka v oblasti trvalé udržitelného rozvoje - přednáška bude navěšena.
Právě jsem se vrátil z hradu aneb kulturní dědictví jako příležitost pro místně ukotvené učení v Českém ráji


Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče na FA ČVUT Praha - přednáška bude navěšena.
Výuka památkové péče na Fakultě architektury ČVUT


doc. RNDr. Jiří Vaníček, Csc. – Vysoká škola polytechnická Jihlava - přednáška zde, prezentace zde.
Význam výuky heritage turismu pro studenty oboru cestovní ruch

RNDr. Ivo Rubík – starosta Města Slaný - přednáška bude navěšena.
Úloha celoživotního vzdělávaní / jak se snažíme ve Slaném ovlivnit vztah občanů ke kulturnímu dědictví


Libor Honzárek - radní Města Havlíčkův Brod - přednáška zde.
Cílená osvěta veřejnosti – nezbytný předpoklad zdárného procesu realizace veřejné stavby v historickém prostředí

 

pátek 7.10.2011
 

PhDr. Vladimíra Jakouběová – ředitelka Muzea Českého ráje Turnov -  přednáška zde
Dokumentace lidového stavitelství Českého ráje a Pojizeří – Výzkumný úkol Muzea Českého ráje v Turnově v období 2005-2010


PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. - vedoucí katedry historie PedF TUL v Liberci přednáška zde.
Výuka historie je proces, který má teoretický smysl a praktický cíl. Nabídky, možnosti a výsledky studentských projektů na katedře historie FP TU v Liberci


Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. - Mendelova univerzita v Brně - přednáška zde.
Park není jen zeleň


PhDr. Miloš Kadlec - ředitel NPÚ územního pracoviště Liberec - přednáška zde.
Netradiční formy prezentace památkových objektů, edukativní programy jako nástroj zprostředkování kulturních hodnot památkového fondu školní mládeži


Mgr. Petr Weiss – náměstek pro památkovou péči NPÚ územního pracoviště Liberec - přednáška zde.
Příklady netradičních forem prezentace památkových objektů v Libereckém kraji


PhDr. Hana Řezníčková – vedoucí sekce vzdělávání Národního památkového ústavu Praha - přednáška zde.
Vzdělávací programy Národního památkového ústavu


PhDr. Martina Veselá – náměstkyně NPÚ územního pracoviště Telč - přednáška zde.
Edukační programy NPÚ


Ing. arch. Vít Jesenský, Ph.D. - NPÚ územní pracoviště Střední Čechy - přednáška zde.
Profesní vzdělávání odborných památkářů památkové péči


Jakub Hlaváček, vedoucí oddělení Inovací a Trendů ČCCR – Czech Tourism - přednáška bude navěšena.
Film jako netradiční nástroj marketingu destinace
 

« předchozí stránka