SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Sekretariát

Jeho počátky jsou spjaty s přípravnými jednáními o vytvoření Sdružení a institucí SÚRPMO. Pod touto zkratkou je třeba vidět nejprve Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů Praha, s.p. Dne 6. května 1992 byla do obchodního rejstříku zapsána akciová společnost Specializovaný ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů, přebírající všechna práva a závazky státního podniku. Dnešní oficiální název je SURPMO, inženýrská a projektová společnost, a.s. A právě na jednom z přípravných jednání ustavujícího sněmu 12. září v Litomyšli se SÚRPMO, v té době i mimořádný člen SMO ČR, zavázalo, že "pro rok 1990 zajistí bezplatně činnost sekretariátu sekce měst a obcí historického původu s cílem poskytnout národním výborům nezbytnou poradenskou službu". Vzájemná provázanost, zakotvená řádnými ekonomickými smluvními vztahy, trvala od roku 1991 až do konce roku 1996.

Sídlem Sdružení byla nejprve ulice Celetná čp. 19, od počátku roku 1994 Opletalova ulice čp. 36, obě na Praze 1. Prostorově z původně jedné místnosti tvoří sekretariát tři důstojné kancelářské prostory se zázemím pod vlastním uzamčením.

Technické vybavení odpovídá potřebám celorepublikové organizace v korelaci s možnostmi finančními. Počítačová minisíť se třemi stanicemi, dvě telefonní linky, na jedné z nich fax se záznamníkem, kopírka střední rychlosti se sortrem pro 20 listových setů. Od roku 1977 je veškerý majetek Sdružení pojištěn.

Sekretariát zajišťuje provozní a organizační záležitosti Sdružení, jeho činnost řídí tajemník.

Personální obsazení sekretariátu bylo úzce vázáno na SÚRPMO; tajemník Sdružení (institut existující od počátku Sdružení a zmíněn již organizačním řádem ustavujícího sněmu, prvně však zakotven ve stanovách mimořádného sněmu a jmenován výborem Sdružení) byl zaměstnancem SÚRPMO, stejně jako od roku 1992 další pracovnice sekretariátu. Teprve od 1. 1. 1997 jsou pracovníci sekretariátu zaměstnanci Sdružení. 1. 2. 1997 nastoupila PhDr. Jana Kobzová, která vystřídala od 1. 6. 1997 ve funkci tajemníka ing. Pavla Vodňanského, jenž tento post zastával od počátků Sdružení. V říjnu téhož roku byla přijata za odcházivší sekretářku asistentka tajemnice Hana Sýkorová. To je též současné obsazení sekretariátu. Pro zvětšování se agendy v souvislosti s růstem významu Sdružení je na smlouvu o dílo zpracováváno i podvojné účetnictví a jsou tímtéž způsobem ad hoc přijímány brigádní výpomoci k splnění náročných a pracných úkolů.

Sekretariát Sdružení za poslední dva roky vybudoval moderní informační systém evidence členů a řady informací potřebných pro činnost celé organizace. Je schopen informovat širokou veřejnost prostřednictvím Internetové adresy (http://www.shascms.cz ) a elektronické pošty (e-mail: info@shscms.cz ). Plně zabezpečuje vydávání informačního média Sdružení, stejně jako sborníků konferencí.

Sekretariát Sdružení je též po přestěhování agendy EHD z Městského úřadu v Táboře v roce 1999 Národním koordinačním sekretariátem Dnů evropského dědictví v České republice.

« předchozí stránka