SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Seminář - Financování památek z fondů EU

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Město Rychnov nad Kněžnou

pořádali seminář

„Financování památek z fondů EU“

Prezentace ze semináře jsou ke stažení zde na této stránce u programu


Rychnov nad Kněžnou - úterý 29. dubna 2008
velký sál Pelcovo divadlo, Panská ulice 79
parkování zajištěno v okruhu do 250m od divadla

Program:

8.00 - 9.00 Prezence účastníků

9.00 - 9.10        Uvítání účastníků semináře starostou města Jiřím Roklem
9.10 - 9.25        Úvodní slovo – Pavel Jerie ( generální ředitel NPÚ )
9.25 - 9.40        Zkušenosti SROP 2004 – 2006 - ing. Rostislav Mazal ( MMR ) Prezentace zde 
9.40 - 10.00      Program rozvoje venkova – ing. Gabriela Šulmanová ( SFP Goup ) - storno
10.00 – 10.20   IOP – ing. Olga Nováková ( MMR ) Prezentace zde
10.20 – 10.40   Prezentace projektových záměrů pro oblast intervence 5.1 IOP – Národní    podpora využití potenciálu kulturního dědictví - ing. Martin Hiršal (  MK ČR ) Prezentace zde
10.40 – 11.00 „Strategie MŽP k péči o kulturní krajinu“ ing. Martina Pásková ( MŽP ) - storno
11.00 – 11.20 Financování památek v ROP– ing. Klára Dostálová(ředitelka, CEP) Prezentace zde
11.20 – 11.40 Fondy přeshraniční spol. - RNDr. Petr Uzel (ředitel odboru, MMR) Prezentace zde
11.40 – 11.55 diskuze

12.00 - 13.00 Oběd

13.00 – 13.20 Zkušenosti ze získávání finančních prostředků v Orlických horách - dr. Bohumír Dragoun ( středisko experimentální archeologie ) Část prezentace zde
13.20 – 13.40 Program EU Culture – podpora projektů z oblasti kulturního dědictví –
PhDr. Eva Lukášová (NPÚ ) Prezentace zde
13.40 – 14.30 Diskuze a závěry


15.00 Prohlídka rychnovských památek – prohlídka zvonice s třetím největším zvonem v Čechách, prohlídka restaurované synagogy 

              

 

« předchozí stránka