SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Seminář - Zahradní úpravy v historických sídlech Čech, Moravy a Slezska

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Město Turnov
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
pořádali seminář

„Zahradní úpravy v historických sídlech Čech, Moravy a Slezska“
( program, který odborně garantuje Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., člen SZKT a pracovník
Zahradnické fakulty MZLU v Lednici )

Turnov - úterý 21. dubna 2009
Kulturní centrum „Střelnice“ – Markova 311, Turnov 511 01, tel.:  481 322 083 

Program:

9.00 - 10.00 Prezence účastníků
10.00 - 10.10 Uvítání účastníků semináře starostkou města a předsedou Sdružení
10.10 - 11.00 Historický vývoj zahradních a parkových úprav v historických sídlech
( Ing. Inka Truxová, ÚOP NPÚ, Praha )
- seznámení s historickým vývojem od použití rostlin středověkých sídlech, rozvojem
a koncepčním řešením v 19. století až do dnešních dnů.
11.00 - 11.45 Navrhování vegetace v historických sídlech z pohledu stavebního architekta ( Ing. arch. Jaromír Kosnar / Ing. arch. Vratislav Danda, ateliér AND )
- přiblížení problematiky projektování v zastavěném prostoru sídel, kde se opakovaně řeší umístění inženýrských sítí, specifické vedení uliční sítě, použití vhodných materiálů, mobiliáře a samozřejmě stromů, keřů a dalších trvalých výsadeb

12.00 – 13.00 oběd

13.00 - 13.45 Navrhování vegetace v historických sídlech z pohledu zahradního architekta
( Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Zahradnická fakulta MZLU )
- navrhování vegetačních úprav je v historických sídlech usměrňováno limity historického vývoje (památkové péče), vhodným sortimentem rostlin a způsobem použití. Budou představeny postupy umožňující vrátit nebo nově založit vegetaci v historických prostorech našich sídel.
13.45 – 14.30 Péče o dřeviny v historických sídlech
( Ing. Marek Žďárský / Ing. Pavel Vágner, Arboret )
- péče o stávající stromy je velmi pečlivě sledována veřejností, přednášející na praktických příkladech popíše a vysvětlí obvyklé zásahy na stromech v prostředí historického sídla ( hlavový řez, redukce koruny, ošetření dutin, vazba koruny ) vedoucí k prodloužení života stromů.

15.00 - 17.00 Exkurze po městských parcích - Rývovy a Metelkovy sady, Zámecká zahrada Hrubý Rohozec (provází ref. OŠKS a OŽP MěÚ Turnov a Muzeum Českého ráje Turnov).


Podrobné informace a přihláška na www.shscms.cz ,tel.:  224 237 558 ,  224 213 166 
 

« předchozí stránka