SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Studijní cesty

Každoroční studijní cesty se staly pro členy Sdružení významným zdrojem inspirace a možností konfrontovat zkušenosti se zahraničím. Cesty jsou zpravidla týdenní, dopravním prostředkem je autobus. Cílem těchto cest je vedle poznání významných památek příslušné země, především navázání kontaktů s místními samosprávami či památkovými organizacemi a poznání forem stylu péče o památky. Tento záměr se postupně daří naplňovat.

První zahraniční cesta pořádaná Sdružením směřovala v roce 1995 do Paříže na zahájení EHD a více než studijní měla reprezentační charakter. Stala se však inspirací pro další studijní cesty.

První skutečná studijní cesta se konala v roce 1996 a směřovala do Rakouska a Itálie. V prvním zájezdu se účastníci nejvíce dozvěděli v rakouském městě Steyer, kde získali podrobné informace o památkové péči, financích, využití památek apod. V Itálii se uskutečnila beseda ve Florencii a komentovaná exkurze v Pise. Mimoto byla navštívena Ravenna, Bologna, Pisa, Vicenza atd. Velkým přínosem byl výklad dr. Jerie, který účastníky poučil o rozdílném přístupu k památkové péči v Čechách a v Itálii.

Další studijní cesta v roce 1997 směřovala do Anglie a byla organizována British Town Forem, tedy obdobnou organizací jako je naše Sdružení. Angličané se projevili jako velmi odpovědný partner a cesta byla doprovázena setkáními s představiteli měst Cirecester, Cheltenham, Bath, ad. Součástí byla také přednáška o hrazených městech na univerzitě v Bristolu. Velmi zajímavé byly údaje o rozvojových zónách a začlenění památkových měst do nich, či praktická ukázka využití opuštěných technických staveb pro kulturní účely (Guilford).

Studijní cesta v roce 1998 byla organizována ve spolupráci partnerských měst členů SHS ČMS z Německa a Švýcarska. Tento nápad se ukázal jako velmi užitečný. Zejména v Kostnici, Luzernu a Dünkelsbühlu měli účastníci cesty možnost hovořit s představiteli samosprávy i s pracovníky památkových či stavebních úřadů. Součástí zájezdu byla také návštěva Rady Evropy ve Strassbourgu a přednáška o evropských programech ochrany památek.

Cílem studijní cesty v roce 1999 bylo Slovensko (Skalica, Nitra, Banská Štiavnica, Kremnica, Vlkolinec, Prešov, Bardějov, Pezinok). Byly při ní navázány kontakty se slovenským sdružením a účastníci mohli porovnat jak se v našem oboru ubírají cesty obou zemí po rozdělení federace. Nutno konstatovat, že slovenským kolegům vadí zejména skutečnost, že se jim nepodařilo prosadit program podobný našemu Programu regenerace MPR a MPZ.

V letošním roce vedla studijní cesta do Nizozemí (Hág, Amsterodam, Utrecht Rotterdam, Delft) a Belgie (Antverpy, Brusel, Lováň). Řada přednášek a diskusí s památkáři, městskými architekty i zástupci samosprávy doplněná o prohlídky památek dala představu o problémech i úspěších tamní péče o památky. Inspirativní bylo především ekonomické působení na vlastníky v Nizozemí s cílem zajistit řádnou údržbu památek i fungování tzv. památkových hlídek vybavených pojízdnými dílnami, které jsou schopny za výhodnou cenu zajistit základní údržbu památky.

« předchozí stránka