SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Veletrh Památky 2013

Další - druhý - ročník veletrhu PAMÁTKY 2013 se uskuteční ve dnech 3. až 5.října 2013 v Průmyslovém paláci holešovického Výstaviště. Naše Sdružení se na přípravě veletrhu aktivně podíllí.

Navazujeme na velmi úspěšný loňský první ročník veletrhu, který reaguje na současnou aktuální potřebu specializovaných, úzce zaměřených odborných veletrhů typu B2B. Jednoznačně tematicky zaměřené veletrhy jsou pro vystavující firmy výhodnější, protože oslovují jasný a přehledný segment obdobně zaměřených návštěvníků. Téma regenerace historického dědictví je však svou mnohovrstevností zároveň nesmírně bohaté a rozsáhlé. Nezasahuje pouze do oblasti památkové péče, záchrany a konverze historického dědictví a do sféry projektování a stavitelství. Své místo zde má i restaurátorství a umělecké řemeslo, ochrana a zabezpečení staveb a jejich částí a vybavení, prvky a systémy technické infrastruktury a technického vybavení budov, požární ochrana a zabezpečení objektů a areálů, ovšem také rozsáhlá problematika soudobého využití památek a památkových souborů, jejich zakotvení v současných sídlech i krajině, vč. širokého segmentu cestovního ruchu a řada dalších témat. Nedílnou součástí je také odkaz našich předků a podpora uměleckého řemesla.

A zcela samostatnou a velice důležitou kapitolou je financování obnovy a regenerace, a to na všech myslitelných úrovních – od Evropské unie přes státní rozpočet, prostředky krajů, měst a obcí až po soukromé zdroje a bankovní sektor, ale také velmi aktuálně i prostředky církví. Stranou zájmu ovšem nezůstávají ani neziskové organizace apod.
 

« předchozí stránka