SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Výroční zpráva za rok 2000

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Celé znění Výroční zprávy SHS ČMS za rok 2000

 

Obsah výroční zprávy:

  • Úvod
  • Koncepce působení SHS ČMS ve volebním období 1999 - 2003
    naplňování v roce 2000
  • Členská základna (statistický přehled) s přílohou
  • Orgány Sdružení
  • Výčet konktrétních akcí pořádaných pro členskou základnu a pro veřejnost
  • Výsledky hospodaření SHS ČMS za rok 2000
  • Plán hospodaření SHS ČMS na rok 2001
 

Poznámka:
SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu.

     

« předchozí stránka