SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Výroční zpráva za rok 2005

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Celé znění Výroční zprávy SHS ČMS za rok 2005  (*.pdf 4.390 Kb)

Obsah výroční zprávy:

 • Úvod, z historie, poslaní, činnost
 • Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 2005 v České Republice
 • Mezinárodní den památek a sídel 2005 a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • Konference Znojmo 2005
 • Seminář Česká Lípa 2005
 • Studijní cesta 2005
 • Mezinárodní spolupráce
 • Internetové stránky Sdružení v roce 2005, statistiky
 • Členská základna, sekretariát
 • Statistiky předsednictva
 • Výsledky hospodaření SHS ČMS za rok 2005

Poznámka:
SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu.

« předchozí stránka