SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Výroční zpráva za rok 2006

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Celé znění Výroční zprávy SHS ČMS za rok 2006  (*.pdf)

Obsah výroční zprávy:

 • Úvod, z historie, poslaní, činnost
 • Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 2006 v České Republice
 • Mezinárodní den památek a sídel 2006 a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • Konference Karlovy Vary 2006 
 • Seminář Jihlava 2006
 • Studijní cesta 2006
 • Mezinárodní spolupráce
 • Internetové stránky Sdružení v roce 2006, statistiky
 • Členská základna, sekretariát
 • Statistiky předsednictva
 • Výsledky hospodaření SHS ČMS za rok 2006

Poznámka:
SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu.

« předchozí stránka