SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Výroční zpráva za rok 2007

SOUBORY KE STAŽENÍ:

Celé znění Výroční zprávy SHS ČMS za rok 2007 - verze PDF bez grafiky (kratší verze)Hospodaření SHS ČMS 2007 výroční zpráva .pdf


Výroční zpráva komplet - brožura - anglicko/česká

Obsah výroční zprávy:

 • Úvod, z historie, poslaní, činnost
 • Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 2007 v České Republice
 • Mezinárodní den památek a sídel 2007 a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • Konference Hradec Králové 2007 
 • Seminář Třebíč 2007
 • Studijní cesta 2007
 • Konference URBES 2007
 • Mezinárodní spolupráce
 • Fotografická soutěž "Mladí fotografují památky"
 • Internetové stránky Sdružení v roce 2007, statistiky
 • Členská základna, sekretariát
 • Statistiky předsednictva
 • Výsledky hospodaření SHS ČMS za rok 2007

Poznámka:
SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu.

« předchozí stránka