SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Výroční zpráva za rok 2009

SOUBORY KE STAŽENÍ:Výroční zpráva SHS ČMS za rok 2009
 

Obsah výroční zprávy:

 • Úvod, z historie, poslání, činnost
 • Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 2009 v České Republice
 • Mezinárodní den památek a sídel 2009 a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • Konference 2009 -  Klatovy
 • Nové projekty Sdružení
 • Studijní cesta 2009
 • Konference URBANUS 2009
 • Veletrhy cestovního ruchu
 • Fotografická soutěž "Mladí fotografují památky", Strasbourgh 2009
 • Internetové stránky Sdružení v roce 2009, statistiky
 • Členská základna, sekretariát  
 • Výsledky hospodaření SHS ČMS za rok 2009
 

Poznámka:
SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu.

« předchozí stránka