SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Výroční zpráva za rok 2010

SOUBORY KE STAŽENÍ:Výroční zpráva SHS ČMS za rok 2010
 

Obsah výroční zprávy:

 • Úvod, z historie, poslání, činnost
 • Dny evropského dědictví (European Heritage Days) 2010 v České Republice
 • Mezinárodní den památek a sídel 2010 a Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
 • Konference 2010 - Uherské Hradiště
 • Projekty Sdružení
 • Studijní cesta 2010
 • Konference URBANUS 2010
 • Veletrhy cestovního ruchu
 • Fotografická soutěž "Mladí fotografují památky", Strasbourgh 2010
 • Internetové stránky Sdružení v roce 2010, statistiky
 • Členská základna, sekretariát  
 • Výsledky hospodaření SHS ČMS za rok 2010
 

Poznámka:
SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu.

« předchozí stránka