SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Výroční zpráva za rok 2011

SOUBORY KE STAŽENÍ:Výroční zpráva SHS ČMS za rok 2011
 

Obsah výroční zprávy:

 • Úvod, z historie, poslání, činnost
 • Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2011
 • MDPS 2011
 • EHD 2011
 • Sněm
 • Konference 2011 – Turnov
 • Další konference
 • Projekt Sdružení – Putování po historických městech
 • Fotografická soutěž - Mladí fotografují památky
 • Studijní cesta 2011
 • Internetové stránky Sdružení v roce 2011, statistiky
 • Spolupráce a propagace
 • Členská základna, sekretariát
 • Výsledky hospodaření SHS ČMS za rok 2011
 

Poznámka:
SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu.

« předchozí stránka