SHS ČMS

Vstup pro registrované:

Život v památkách a historickém prostředí

Závěry 10. konference SHS ČMS konané v Brně
ve dnech 19. - 21. 10. 2000 na téma:
Život v památkách a historickém prostředí

1. Památky jsou neodmyslitelnou součástí kulturní krajiny a urbánního prostředí. V současném stále více se globalizujícím a technizujícím světě přinášejí člověku estetické hodnoty, ukotvují ho v čase, prostoru a sociálním prostředí - spoluvytvářejí jeho identitu. Význam památek se v civilizačním světě třetího tisíciletí významně posílí a bude tvořit protihodnotu odlidštěnému a virtualizujícímu se prostředí.

2. Památky v sobě spojují tyto základní funkce:

  • médium paměti (historický pramen)
  • estetickou funkci, zdroj inspirace
  • užitkovou funkci

 

Naší morální povinností je uchování památek budoucím generacím tak, aby v maximální možné míře byly zachovány všechny uvedené funkce, a proto k nim musíme přistupovat přiměřeným způsobem.

Užitná funkce musí odpovídat typu a objemu památky. Důležitá je tendence ke stabilitě funkce v delším časovém horizontu jako předpokladu minimálních stavebních zásahů, které postupně stírají její vypovídací schopnost.

3. O plnohodnotném zachování památek rozhoduje:

  • legislativní prostředí
  • ekonomický rámec – hospodářská politika státu
  • regionální a komunální politika
  • kvalita individuálního přístupu všech, kteří vstupují do procesu užívání a obnovy památek, neboť stejně tak jako památky ovlivňují člověka, tak člověk zpětně ovlivňuje památky.

V Brně 20. října 2000

« předchozí stránka